Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Blodtrykksbehandling

Spørsmål

Hvilke medisin er i stand til at distansere det diastoliske og systoliske blodtyrk ?? Har i en årrække haft atrieflimmer. Har et systolisk blodtryk på ca 150 og diastolisk på 110. Dette har været stabilt over en årrække. Tager xarelto som eneste medisin. Har prøvet alle grupper BT medisin og Blokkere uden at kunne distansere de to BT.

Mann 62
Svar

Hei.


Du har stilt ditt spørsmål til vår øyelege, som har bedt meg som almenlege besvare dette, da det ikke er innenfor øyelegers fagområde.


Du spør om hvilken medisin som "er i stand til å distansere det diastoliske og systoliske blodtrykk". Det er en problemstilling jeg ikke har hørt om før. Jeg tolker spørsmålet ditt slik at du med ordet "distansere" mener at det burde være større forskjell mellom diastolisk trykk ("undertrykket") og systolis trykk ("overtrykket") Dette er imidlertid ikke noe som medisinsk sett er ønskelig, nødvendig eller en målsetning. Følgelig trenger du ikke å være opptatt av dette eller å forsøke å få det til. Dette har jeg også fått bekreftet at hjertespesialist.


Det som betyr noe, er å holde blodtrykket (både det diastoliske og det systoliske) under de anbefalte øvre grenser. Høyt blodtrykk er ikke en sykdom, men en egenskap og en risikofaktor. Grensen for å sette inn medikamentell behandling, og hvor lavt ned blodtrykket skal reguleres, må derfor sees i sammenheng med alle de andre eventuelle risikofaktorer for hjerte-karsykdom som pasienten har, f.eks. diabetes, røyking, gjennomgått hjerneslag osv osv.


Du har et helt moderat forhøyet systolisk trykk, og et noe mer forhøyet diastolisk trykk. 

Du sier at du har forsøkt alle typer blodtrykksdempende medisiner, uten at noe har virket. Det finnes så mange typer at det finner jeg nesten usannsynlig, men uansett så gjelder følgende:


Dersom en ikke får ned blodtrykket til ønsket nivå med en-1-type blodtrykkstablett, så kombinerer man to eller flere medikamenter fra forskjellige grupper, inntil blodtrykket synker til ønsket nivå.


Ta dette opp med fastlegen din, og spør to hovedspørsmål: 1) Bør du ha blodtrykket lavere enn du har det nå? 2) Hvis ja, bør du forsøke medikamentkombinasjoner?


Håper dette var grei og nyttig informasjon. Og altså: det er ikke et mål på noe som helst, avstanden mellom diastolisk og systolisk trykk, slik jeg får inntrykk av at du har tenkt til nå.

Ha det bra og lykke til.