Blodtrykk og statiner

Spørsmål

Hei Jeg er 66 år og har hatt hjerteinfarkt med inngrep med 2 stent på bakre hovedåre. Ble operert på rikshospitalet for 5 år siden, Går regelmessig til hjerte lege som tar full sjekk, senest i september 2019. Testen var meget bra i følge legen egentlig som de andre testene. I tillegg har jeg startet opp med trening etter infarktet, trent regelmessig løping rundt 5 til 8 mil i mnd. Jeg har diabetes 2, som også blodverdien sier B HbA1c verdi 53 viser. Går på Metformin, 1000 mg hver dag. Fikk diabetes for 16 år siden. Langtidsblodsukker er under 7 og legen er fornøyd. Alle blodprøver verdier er innenfor. Kolestrol er også innenfor. Mitt spørsmål er i forhold til blodtrykk, jeg har egen blodtrykk maskin slik at jeg kan følge med selv. Hva er å anbefale for meg her da jeg alltid har ligget noe over normalen, 140/85, måler også lavere rundt 125/80 og dette varierer. Når jeg løper så er jeg rundt 170 i puls ved 9 km. Etter infarktet gikk jeg på statiner men fikk mange bivirkninger og ble helt utslitt av dette.

Mann 66
Svar

Hei ! 

Du er 66 år og har hatt et hjerteinfarkt behandlet med stent i høyre kransåre.  Du har Diabetes Mellitus Type II og har en HbA1c på 53 mmol/l. Du benytter Metformin 1000 mg daglig. Du har et langtidssukker under 7 (53 mmol/l). Du trener. Pulsen din er da rundt 170. Du har på grunn av bivirkninger ikke kunnet ta statiner.  Hva gjelder ditt blodtrykk så er det godt regulert med systolisk blodtrykk ,mellom 125-140 mmHg og diastolisk mellom 80-85 mmHg. Du har Diabetes Mellitus type II og hjertesykdom. Ideelt burde du benytte Statiner og fått Totalkolesterol ned. Om du ikke tolererer en type statin, så kan det være verdt å prøve andre midler. Det finnes også biologiske preparat i form av sprøyter som kan redusere kolesterolet, men dette er forbeholdt en  liten pasientgruppe. Dersom du får høyere blodsukker så kan man benytte såkalt SGLT2 hemmere,som hindrer opptak av sukker i nyrene og som også virker inn på kransårene via en ikke kjent mekanisme, og som reduserer sannsynligheten for hjertekomplikasjoner.  Du gjør selv en betydelig jobb ved at du trener ! Gratulerer! Dette er svært viktig både for hjerte, sukkersyke og hjernen. Dessuten hjelper det på humøret.  Du har all grunn til å være fornøyd !