Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Blodprøvesvar

Spørsmål

Hei jeg er en 36 år gammel jente. Ved en legesjekk så ble det målt S-LPA 1185, Ldl kolesterol på 3,1, Triglys ikke fastende 1,20, S-apo A-1 1,7, S-apo B 0,9, apoB/A-1 ratio 0,5 Min far døde av hjerteinfarkt 53 år gammel. Og det er gjenerelt mye hjertesykdom på fars side. Min lege sier det ikke er grunn til beskymring. At jeg generelt må passe på kosthold og mosjon for å ikke utvikle hjerte kar sykdom. Men jeg klarer ikke å slå meg til ro med det. Hva bør jeg gjøre? Hilsen 36 år gammel jente

Kvinne 36
Svar

Hei !

Du har fått påvist forhøyet verdi av S-LPA på 1185. Du har et normalt LDL kolesterol på 3.1. Det er generelt mye hjertesykdom på din far sin side. Du er 36 år og jente. S-LPA er forhøyet hos deg. Det kan indikere at du har en økt risiko for Hjerte-Kar Sykdom. Det er ikke mulig å påvirke denne verdien med medikamentell behandling. Når din lege uttaler at du bør passe på kosthold og mosjon, og jeg antar at han også nevner livsstil generelt, så har han rett. Verdien av kosthold og livsstil er svært viktig for å forhindre hjerte og karsykdom. Medikamentell behandling kan bidra til å redusere risiko for hjerte og karsykdom, men trening og kosthold vil påvirke vekten din, blodtrykket og din trivsel.  I de senere har man blitt mer og mer oppmerksom på epigenitikk, eller hvordan vår livsstil er med på å påvirke genene våre, blant annet "reparasjonsenzymet" Telomerase og telomerer.  Det å endre livsstil og det å velge en balansert livsstil kan være vanskelig, men det har stor betydning for utvikling av risiko for sykdommer. Trening kan øke det "gode" kolesterolet eller HDL-kolesterolet og redusere stress og dermed gi bedre nattesøvn. God nattesøvn gir igjen hormonelle endringer som gjør det lettere  å unngå vektøktning. Så for å konkludere i forhold til hva du bør gjøre så er det viktig at du følger med på risikofaktorer som høyt blodtrykk og overvekt og fettprofilen din. Ved avvik bør man behandle deg, men dersom dette er normalt så er det viktig at du har en god livsstil.