Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Betennelse i hjertesekken (Perikarditt)

Spørsmål

For tiden er jeg bosatt i USA. 7/5 fikk jeg hevelse i føttene og etter ultralyd oppdaget vann i hjertehinner. Tømt vannet, og vanndrivende tab, men vannet kommet på nytt. Tatt test : NT-pro BNP standart skal være 0-125, men min resultat var 502 H. Ny test 4/8: resultat 16557HH. Tuberculose test fra blodprøve, spytt og RGT var negativ. Legene finner ingen årsak til sykdommen, men sier at det likevel er lurt å begynne med behandling mot TB. For en måned siden begynt med : RIFABUTIN 150mgx2 +Ethambothol 400 mg x1+Isoniazid 300 mgx1 sammen med COLCHISINE 0,6MGX1. Går også på jern tab: Ferrouse Sulfate 325mg x1 da jeg har lav både Hb og rødeblodlegeme. Jeg får både diare og kvalme og er blitt svak nå. Jeg vet ikke helt hvike av disse medisinene som gir disse bivirkninger. Jeg er fortvilet og vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg begynner å tenke, om jeg hadde bodd i Norge hvordan ville legene tenkt i min situasjon, og lurer på om det er lurt å ta tuberkulose behandling selv om jeg ikke har påvist tuberkulose. Jeg er veldig bekymret og setter pris på at legen leser nøye min forklaring og få svar. Tusen takk for hjelpen Hilsen en fortvilet.

Kvinne 60
Svar

Hei !

Du har fått betennelse i hjertesekken (Pericarditt) og væske mellom hjertet og den indre veggen i sekken. Dette gjør at hjertet ikke kan utvide seg godt nok, og dermed gir det opphav til væske til at blodet blir stuvet i venesystemet. Man får dermed nedsatt hjertefunksjon.  Du har også effekt på hjertet med økte markører for hjertesvikt.  Man har ikke funnet en årsak til din pericarditt. Årsaken i industrialiserte land er oftest virus eller det vi kaller "idiopatisk", eller at vi ikke vet årsaken. Mange av de idiopatiske skyldes også virus. De fleste forløpene ved pericarditt er godartede, og de fleste med antatt virus pericarditt blir behandlet med Ikke-Steroide  antiinflammatoriske midler (NSAID) og colchicine. Du blir behandlet for Tuberekulose (TBC) uten at man har påvist TBC hos deg. Det at man ikke finner ved  prøver fra spytt eller lignende betyr ikke at du ikke kan ha TBC. Hva gjelder betennelse i hjerteposen anbefaler man at man dyrker vevsprøver fra hjerteposen. Dette må gjøres før du blir behandlet med legemidler mot TBC. Du har allerede blitt behandlet for TBC i en måned, så det er lite aktuelt hos deg. Når man skal behandle pasienter for en sykdom, så må man også se på forekomsten av denne sykdommen i miløet omkring deg og dermed sannsynligheten for at du har blitt utsatt for denne sykdommen. Det er slike betraktninger som nok ligger til grunn for at legene behandler deg for TBC uten at det er påvist. En annen vurdering er at konsekvensene for deg kan være alvorlige hvis du har TBC og ikke blir behandlet for dette. Behandlingen videre blir å hjerteundersøke deg i forhold til at væsken i hjertesekken ikke fortrenger hjertet på en slik måte at det hindrer hjertet å motta blod og dermed ikke kan pumpe blodet ut i kroppen. Dette gjør man ved gjentatte ultralydundersøkelser av hjertet. NT-pro BNP veridene dine er ikke spesielt dramatiske. Behandlingen kan være noe langvarig. Jeg foreslår at du følger rådene fra legene dine, men forstår samtidig at du er bekymret og fortvilt.