Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Avleiringer i kransarterier og halspulsåre

Spørsmål

Har nylig tatt CT hjerte. En del forkalkning i kransarterier, men ingen innsnevringer. Er anbefalt lav dose statiner for å få LDL ned til 1,8. Ultralyd hjerte OK. Belastningstest puls opptil 166, ingen tegn til angina, men et par korte løp av rask uregelm. puls, kom fra atriene, mulig flimmer/flutter - etter topp belastning. Tok CT abdomen 3 mnd. siden, hovedpulsåre fin, litt kalk i pulsåre til milt, forkalkn. begge vesica seminalis. Tok ultralyd halspulsårer i 2016, ingen avleiringer, borts. fra litt i en forgrening - som kardiologen beskrev som hardt og gammelt, og ikke farlig. Blodtrykk normalt. Ikke diabetes. Kolesterol siden 1980 rundt 4,5, siste måling 2016 S-Kol. 4,4, HDL 1,9, LDL 2,3. Tok angiografi i 2010 - normale kransarterier. Ønsker ikke å begynne med statiner hvis det ikke er absolutt nødvendig. Sitat fra Helsesmart.no: "Ved mye kalk i plaquene kan det være vanskelig for legen å estimere nøyaktig hvor trangt et parti av blodårene er, siden kalket forstyrret CT bildene litt. Plaque uten kalk forstyrret derimot ikke bildene, så områder i blodårene som gjøres trangere av slike plaque kan vurderes nøyaktig med tanke på tranghetsgrad (stenosegrad). Ved betydelige åreforkalkninger i kransarteriene kan det derimot være vanskelig å si sikkert om blodårene er trange eller om åreforkalkningene ikke er store nok til å påvirke sirkulasjonen, i så fall bør man gå videre med vanlig angiografi undersøkelse". Var storrøyker fra jeg var 19 til 41. Kan det meste av det jeg nå har av forkalkninger i bl.a. kransarteriene være relikte avsetninger, dvs. avleiret tidligere, mest pga.røyking, og at det skjer lite av avleiringer nå - jfr. kardiologens bemerkning om at avleiring i halspulsåren var "gammel"? Jeg ønsker uansett en ny angiografi for å sjekke om noe har endret seg siden 2010. Kan fastlegen ut fra ovenstående opplysninger henvise til dette? Kan man ta angiografi privat i Norge, evt. i et naboland, f.eks. hjerteklinikken Varde i Århus? Tar ingen faste medisiner.

Mann 72
Svar

Du har fått påvist kalk i kransårene dine ved CT angiografi av hjertet. Du har tidligere fått foretatt angiografi av hjertet ditt i 2010.  Du hadde da normale kransårer. CT er en undersøkelse som lett påviser kalk om kalk er tilstede. Det kan være vanskelig å påvise fortrengninger i kransårene dine på hjertet bare ved CT-angiografi.  Du har LDL på 2,3 mmol/l, og man ønsker å få denne verdien ned til 1,8 mmol/liter. Du ønsker imidlertid ikke å begynne med kolesterolsenkende legemidler. Mitt råd vil likevel være at du på grunn av de påviste forandringene begynner med en lav dose statiner. Statiner virker både ved å senke kolesterol men også muligens anti-inflammatorisk.  Dersom man er i tvil om funnene ved CT-angio, så kan det være en indikasjon for å få utført dette. Angiografi av kransårene på hjertet kan du gjøre Privat eller via det offentlige om det er offentlig indikasjon på LHL-Sykehuset Gardermoen. Det er vanskelig å angi noen tidsmessig lengde på hvor lenge du har hatt disse plaquene/ kalken i kransårene, eller om de skyldes røyking alene. Røyking i seg selv øker på den annen side risiko for alvorlige kardiovaskulærr hendelser.