Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Atrieflimmer

Spørsmål

Hei - mann 71 har et par spørsmål: På grunn av paroksysmalt atrieflimmer ca 1-2 ganger i året - varighet noen timer - merker at det kommer - er anbefalt å bruke Xarelto 15 mg, noe jeg gjør. Hvor stor risiko for blødning er det for et slikt medikament? Er ablasjon noe å anbefale? Ved regelmessige kontroller av en noe forstørret Aorta ascendens - ca 46 mm - kan strålene fra MR - CT ha en uheldig virkning på kroppen? Vennlig hilsen

Mann 71
Svar

Hei! 

Du er 71 år og har atrieflimmer 1-2 ganger i året. Den varer noen timer før den går over. Dette er hva som kalles "Paroxymal Atrieflimmer". Du har atrieflimmer noen få ganger i året ( 1 til 2 ganger om året) og disse varer kort tid.  Xarelto som tilhører de nye antigkoagulasjonsmidlene som erstatter Marevan, og som forenkler behandlingen av atrieflimmer på grunn av at man ikke behøver å måle det terapeutiske nivået av antikoagulasjonen, som man må gjøre ved Marevan. Da må man måle INR verdien som skal ligge mellom 2.5-3.5 avhengig av hva man blir behandlet for.  Xarelto har en risiko for alvorlig blødning på under 1 prosent. Ablasjon er indisert dersom man har store plager og har forsøkt medikamentell behandling for atrieflimmer. Det er også slik at mange får tilbakefall etter at man har gjort ablasjon (over 30 prosent), og noen gjentar prosedyren.  I en stor studie fant man ikke forskjell mellom medikamentell behandling av atrieflimmer og ablasjonsbehandling av atrieflimmer med tanke på endepunktet som  død, hjerneslag med følger, alvorlig blødning, innleggelse på grunn av hjertesykdom eller at man fikk atrieflimmer tilbake. Ablasjonsbehandling har nok en plass i behandlingen av atrieflimmer for selekterte pasienter, men ikke for deg Siden du har få plager.

Du har en utvidet ascendens på 46 mm. Du tar derfor CT/MR av hovedpulsåren, og du spør om dette kan ha en uheldig virkning på kroppen. Ved  CT undersøkelser så blir man utsatt for røntgenstråling. Røntgenstråling kan gi en økt fare for kreft. Normalt er denne effekten svært liten, men man bør likevel unngå å ta unødvendige CT undersøkelser. MR gir ingen strålebelastning. MR har derfor liten effekt på kroppen.