Nytt om blodtrykksbehandling

Hvordan blodtrykk skal behandles har vært diskutert heftig i media den senere tiden. Vi bringer høydepunkter fra de europeiske retningslinjene her.

Høyt blodtrykk merkes ofte ikke, og det kan oppleves som et mysterium for den som i utgangspunktet ikke merker noe, hvorfor legene legger slik vekt på at blodtrykket skal ned til optimale verdier. Hvorfor er blodtrykksbehandling nødvendig?

Målet for blodtrykksbehandling
Høyt blodtrykk er en klar risikofaktor for å utvikle hjertesykdom, karskade og hjerneslag. Behandlingen er viktig for å redusere denne risikoen så mye som mulig. I tillegg til behandling av blodtrykket, er det også viktig å ta fatt i/behandle så godt som mulig andre risikofaktorer som fører til hjerte-kar-lidelser. Det gjelder blant annet røyking, diabetes, overvekt og forhøyet kolesterol.

På bakgrunn av dagens viten, angir de europeiske retningslinjene at et forhøyet blodtrykk bør senkes til under 140/90 mmHg. (Vil du vite mer om blodtrykkstallene og hva de betyr, les her.) Hos den som har diabetes bør blodtrykket senkes til 130/80 eller under, dersom det tolereres. (Særlig eldre, kan få plager med blant annet svimmelhet når blodtrykket senkes mye)

Hvilke type medisiner er best?
Det finnes mange ulike blodtrykksmedisiner som kan deles inn i følgende hovedgrupper: vanndrivende medisiner, betablokkere (evt alfablokkere), kalsiumantagonsiter, ACE-hemmere og angiotensin reseptorantagonister. Mer om medisinene og hva disse betegnelsene betyr, kan du lese om her.

Medikamentene i disse 5 gruppene er alle egnet til å senke forhøyet blodtrykk. Hvilket medikament som bør velges, er avhengig av mange forhold, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Da vil legen blant annet vurdere om det allerede foreligger en hjerte-kar-sykdom (f eks hjertesvikt, angina pectoris, hjerte-rytme-forstyrrelse), hvor gammel pasienten er, om hun er gravid, om hun tar andre medisiner eller om vedkommende har diabetes, nyresykdom eller andre sykdommer. Hvis man allerede har en hjertesykdom for eksempel, vil legen velge en medisin som kan virke gunstig både på blodtrykket og på hjertesykdommen samtidig. Motsatt vil det for eksempel ved diabetes være blodtrykksmedisiner som virker ugunstig på blodsukkeret, og som man vil unngå. Noen, som allerede har vært behandlet for høyt blodtrykk, kan ha hatt bivirkninger av medisiner som derfor må ungås. Til slutt er det også et kostnadsspørsmål: Hvis to ulike blodtrykksmedisiner virker like godt og tolereres like godt, vil både folketrygden og pasienten spare penger ved å velge det rimeligste.

Livsstilsendringer
Å endre en eventuell uheldig livsstil vil ha mye å si for utviklingen av hjerte-kar-sykdom, og noe å si for blodtrykket i seg selv. Det er bred faglig enighet om å anbefale disse tiltakene:

  • Slutte å røyke
  • Redusere vekten ved overvekt
  • Redusere alkoholinntaket hvis det er høyt
  • Mye fysisk aktivitet
  • Redusere salt i maten
  • Spise mer frukt og grønnsaker

Tilleggsbehandling
Hos blodtrykkspasienter kan det i tillegg være aktuelt med tilleggsbehandling i form av kolesterolsenkende medisiner og acetylsalisylsyre.

Kolesterolsenkende medisiner: De europeiske retningslinjene for blodtrykksbehandling foreslår at alle opp til i hvert fall 80 år som har angina pectoris, har/har hatt hjerteinfarkt, trange blodårer på grunn av åreforkalkning, hjerneslag, eller som har diabetes type 2 får kolesterolsenkende medisiner hvis totalkolesterolet er over 3,5 mmol/l. Også andre personer - uten manifest hjerte-kar-sykdom - men med forhøyet blodtrykk og andre forhold som gir øket risiko for hjerte-kar-sykdom, bør få kolesterolsenkende medisiner hvis totalkolesterolet er over 3,5 mmol/l. Det er kolesterolsenkende medisiner av typen "statiner" som anbefales. Mer om kolesterolbehandling kan du lese her.

Acetylsalisylsyre: Personer som har hatt symptomer på hjerte-kar-sykdom (og som ikke har forhøyet blødningsfare) anbefales å bli forskrevet acetylsalisylsyre i en daglig, lav dose.

Kilde: 2003 European Society of Hypertension - European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

  • Ingen krav til program eller app
  • 100% anonymitet
  • Ingen ventetid
  • Betal med Vipps
Leger på vakt
Simen Brynildsen
Ledig nå
Harald Dobloug
Ledig nå
Michael Kumar
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen