Livet etter hjerteinfarktet

Du har kommet hjem fra et sykehusopphold som vil forandre livet ditt; du har hatt et hjerteinfarkt! Hva skjer nå? Hvordan vil fremtiden din bli? Må du forandre på alt?

Et alvorlig tegn
Et hjerteinfarkt er en svært alvorlig sykdom. Selv om vi i dag har gode behandlingsmåter er hjerteinfarkt fortsatt en dødelig sykdom. Et hjerteinfarkt er et alvorlig varsel fra kroppen din om at noe er galt, og hvis du skal unngå nye infarkter og alvorlige komplikasjoner er du nødt til å legge om livet ditt radikalt.

Forhåpentligvis har du fått masse informasjon på sykehuset under oppholdet ditt, og kanskje er det ikke nødvendig for deg å lese denne artikkelen. Ofte er det likevel slik at man ikke klarer å få med seg all informasjon, og spørsmålene dukker gjerne opp etterpå.

MedisinerMedisinene du har begynt på skal du fortsette med, og du må ikke endre på doser, starte eller slutte med hjertemedisiner uten at det er avtalt med lege. Noen medisiner bruker du for å forebygge nye infarkter, noen bruker du for å holde hjertets kapasitet og rytme under kontroll og noen bruker du for å unngå komplikasjoner som hjertesvikt, nye blodpropper og høyt blodtrykk.

Et nytt liv
For å hindre nye infarkter må du sannsynligvis legge om livet ditt. Dette er de viktigste områdene hvor man kan oppnå en gunstig forandring:

Røyking
Røykeslutt er svært viktig for å redusere risiko for hjerte-karsykdommer, i løpet av to år reduserer du din risiko til det halve og i løpet av ti år har du samme risiko som ikke-røykere. Røykere har kraftig forhøyet risiko for å få hjerteinfarkt.

Kostholdsendring
Er du overvektig, vil slanking redusere blodtrykket. Forhøyet kolesterol og triglyserider vil også bedre seg hvis du går ned i vekt. Det er viktig å endre fettforbruket; unngå mettet fett og øk inntaket av fisk og enumettet og flerumettet fett. Mettet fett finner en særlig i smør, kjøtt og melkeprodukter, og slikt fett bør du få i deg minst mulig av.

Alkohol
Selv om rødvin har en viss hjertebeskyttende effekt, er det slik at alkoholinntak øker generell risiko for hjertesykdom. Du bør derfor være svært måteholden med alkohol.

Mosjon
Det har vist seg å være svært gunstig for hjertet å bedrive mosjon, både før og etter et hjerteinfarkt. Det er viktig å øke intensiteten gradvis, men gjøres dette forsiktig, er den positive effekten langt større enn risikoen for hjertetrøbbel på grunn av fysisk aktivitet.

Hjerterehabilitering
Det er ikke alltid like lett å gjennomføre slike livsstilsendringer alene. Dessuten kan det være mange spørsmål som du trenger å få svar på. Noen blir deprimerte og noen får problemer med angst etter en så alvorlig hendelse som et hjerteinfarkt er.

Mange steder i landet finnes tilbud om hjerterehabilitering, kanskje også på ditt lokalsykehus? Hjerterehabilitering er et kursopplegg hvor du lærer mer om sykdommen din, hva som forårsaket den og hvordan dette behandles. Dessuten vil du lære om risikofaktorer og hvordan du kan redusere risikofaktorene. Du vil få anledning til å snakke med andre som er i liknende situasjon, og du kan bli med i trimgrupper og røykesluttopplegg. Dessuten vil du få kostholdsveiledning. Hjerterehabilitering gjør deg bedre skikket til å takle tiden etter et hjerteinfarkt og til selv å ta ansvaret for å holde nye infarkter unna.

Snakk med fastlegen din eller med legen din på sykehuset om hvordan du kan få delta i et slikt opplegg hvis du ikke allerede har fått tilbudet.

Gode utsikter?
Det er svært viktig at man får behandling så raskt som mulig, og jo tidligere man kommer til behandling, jo bedre utsikter eller prognose har man. I alderen 30-54 år er gjennomsnittlig dødelighet etter ett år 30%. I aldersgruppen 65-79 år er dødeligheten etter ett år 50%. Overlevelsen bedres betraktelig hvis man klarer å legge om livsstilen sin slik vi har skissert ovenfor.