Hvilke skader kan høyt blodtrykk føre til?

Høyt blodtrykk kan lage problemer for helsen din over tid. Selv om du ikke merker at blodtrykket ditt er litt for høyt, kan skader oppstå i det skjulte og uten at du merker noe.

Hvorfor er høyt blodtrykk skadelig?Høyt blodtrykk gjør først og fremst skade på pulsårene og på hjertet, og det kan ramme mange forskjellige organer.

Åreforkalkning: trange og stive blodårerBlodtrykk som er for høyt over lengre tid kan føre til åreforkalkning: avleiringer av fett og kolesterol i åreveggene. Dette gjøre blodårene dine både stivere og trangere. Det danner seg lettere blodpropper i slike trange og stive årer. Åreforkalkningen kan gå ut over blodforsyningen til livsviktige organer som hjertet, hjernen og nyrene dine, og til bena dine.

Hjerneblødning, slag og dryppFordi det høye blodtrykket kan skade veggene i pulsårene til hjernen, er personer med høyt blodtrykk ekstra utsatt for å få hjerneblødning eller slag, som det også kalles.
Siden alle kroppens funksjoner styres fra hjernen, er et hjerneslag dramatisk.

  • Tegn på hjerneslag eller drypp kan være:-Lammelse i ansikt, armer eller bein på én side av kroppen, synsproblemer, hodepine, sløvhet eller bevisstløshet.

Forstørret og mindre effektivt hjerteAlle muskler som blir satt under økt belastning, vil vokse og bli sterkere.

Heldigvis er hjertemuskelen i stand til å pumpe samme blodmengde som normalt i lang tid selv om trykket i pulsårene øker. Men når hjertet må jobbe mot økt motstand over tid, skjer det samme med hjertemuskelen som med en hvilken som helst annen muskel: den vokser og blir større.

Dette er bra på den ene siden, for da øker hjertets kraft til å jobbe. Samtidig har det en ulempe: Når veggene i hjertet vokser seg tykke, blir det dårligere plass til blodet i hjertekamrene. Hjertet blir derfor mindre effektivt.

Dessuten øker behovet for blodforsyning til en slik tykk vegg. I lengden kan det føre til at blodforsyningen til selve hjerte blir for dårlig. Dette oppleves som angina eller hjertekrampe.

Dersom årene som skal forsyne hjerteveggen med blod er blitt stive og trange på grunn av sukkersyke, høyt kolesterol eller røyking i tillegg, er risikoen for hjertekrampe enda mye større.

HjerteinfarktHjerteinfarkt vil si at en del av hjertemuskelen dør på grunn av manglende blodtilførsel. En av blodårene (kransarteriene) som forsyner hjertemuskelen med blod har gått tett. Det skyldes åreforkalkning. Den døde muskelbiten i hjertet kan ikke lenger trekke seg sammen og pumpingen kan bli mindre effektiv, hvor mye mindre effektiv er avhengig av infarktets størrelse.

De viktigste symptomene på hjerteinfarkt er: klemmende, snørende smerter midt inne i brystkassen, som ofte stråler ut i venstre arm. De kan også stråle ut til høyre arm, halsen, kjeven, den øverste delen av magen eller ryggen. Smertene går ikke over hvis du hviler eller tar en nitroglyserin. Kaldsvette, kvalme, uro og tung pust er vanlig.

Noen hjerteinfarkt gir bare milde symptomer, og i opptil 20 % av tilfellene er det ikke smerter i det hele tatt. Særlig eldre og personer med sukkersyke kan ha smertefrie hjerteinfarkt.

HjertesviktHjertesvikt betyr ikke at hjertet har stoppet, slik man lett kunne tro. Det er heller ikke det samme som hjerteinfarkt. I stedet er hjertesvikt en betegnelse vi bruker hvis hjertet ikke klarer å pumpe tilstrekkelig mye blod ut i kroppen.

Hjertets oppgave er jo nettopp å pumpe næringsrikt blod til alle kroppsdeler. Ved hjertesvikt får ikke lenger cellene tilført så mye oksygen og næring som de pleier og trenger.

Hjertesvikt fører til ulike plager. Siden organene i kroppen får tilført for lite oksygen og næring, er det vanlig å føle seg trett og svak. Det blir tungt å klare fysiske anstrengelser.
I tillegg hoper det seg opp væske i vevene, og dette kan føre til hevelser. Hvis det er venstre side av hjertet som svikter, vil det samle seg opp væske i lungene, fordi den hjertet ikke klarer å -ta unna- blodet som kommer fra lungene. Dersom det er høyre side som svikter, fører det til hevelser i andre deler av kroppen, spesielt i bena og rundt indre organer.

Utposninger på blodåreneØkt blodtrykk kan også gi små utposninger på blodårene som fører blod til hjernen. Særlig hvis trykket er høyt, kan utposningene sprekke og gi hjerneblødning.

Nyreskade / nyresviktNyrene skal skille ut avfallsstoffer, holder riktig balanse mellom salter og stoffer i kroppen vår. Høyt blodtrykk kan over lang tid føre til skade på de små blodårene i nyren som filtrerer blodet vårt, og skade på selve nyrevevet.

Når nyren svikter, vil det si at den ikke klarer oppgaven lenger, den klarer ikke filtrere blodet. Nyresvikt kan føre til at avfallsstoffer hoper seg opp i kroppen, at syre-base-balansen i blodet blir forstyrret, og at saltkonsentrasjonene kommer ut av balanse. Nyresvikt kan bli livstruende.

Symptomer på nyresvikt kan blant annet være: lite urin, oppkast og kvalme, forvirring.

ØyeskadeHøyt blodtrykk over tid kan føre til skade på de små pulsårene i netthinnen. Små blødninger i disse vil føre til synsproblemer.

Legen kan kikke på øyebunnen din gjennom et oftalmoskop, for å se om han kan finne tegn på at det høye blodtrykket har gitt skade på netthinnen

Hvor mye skade kan blodtrykket gjøre?Hvor mye skade det høye blodtrykket gjør, er svært forskjellig fra person til person. Noen går rundt med moderat forhøyet blodtrykk i årevis uten at man kan påvise at det har ført til noen skade.

Det mest utslagsgivende for om det høye blodtrykket skal gjøre skade er:

  • Hvor høyt trykket er. Jo høyere trykket er, desto større er risikoen for skader med tida.
  • Om du har andre sykdommer eller tilstandersom gjør deg disponert for sykdommer i åresystemet, hjertet, hjernen, øynene eller nyrene.
  • Hvor mange tilleggsrisikofaktorer du har.
    Dersom du røyker, og har høyt kolesterol, er risikoen din for hjertesykdom sterkt forhøyet.

Hvordan går det i lengden?Dersom du og legen sammen klarer å finne et opplegg med livsstilsendringer og / eller medisiner som får ned det forhøyede blodtrykket til et akseptabelt nivå, så er risikoen mye mindre for at blodtrykket skal gi konsekvenser for helsen din. Men regner da med at den forventede levetiden er omtrent som normalt!

Men dersom man kommer for sent i gang, eller ikke greier å få blodtrykket tilstrekkelig ned, er risikoen for alvorlige komplikasjoner mye høyere. Dette kan i verste fall bety for tidlig død.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen