6 fakta om blodtrykk

Det er mange myter og spørsmål om blodtrykket. Her er noen.

Jeg er mye svimmel. Skyldes det blodtrykket?

Høyt blodtrykk er på mange måter en "stille" sykdom. Det er få symptomer som man sikkert kan knytte til høyt blodtrykk, kun svært høye blodtrykk gir allmennsymptomer og hodepine. Ved mer vanlige forhøyede blodtrykk er det ofte slik at pasienten ikke har noen symptomer som sikkert skyldes blodtrykket. Imidlertid er det ikke så sjelden at man knytter andre symptomer til blodtrykket - men det er altså sjelden riktig. Hodepine, svimmelhet, tung pust og hjertebank kan forekomme ved svært høye trykk. Det er imidlertid holdepunkter for at pasienter som står på blodtrykksbehandling føler at de har økt livskvalitet. Hva dette skyldes er fortsatt litt uklart.

Jeg er 70 år og har et overtrykk på 160, altså under 100 + alderen min. Da er vel alt bra?

100 + alderen har lenge vært en tommelfingerregel for å anslå akseptabelt overtrykk. Imidlertid vet vi nå at selv isolert forhøyet overtrykk er skadelig og behandling er nødvendig. Selv hos eldre er 140 i overtrykk en grense man bør tilstrebe å oppnå. Det hjelper ikke at undertrykket er under 90, overtrykk over 150 bør behandles uansett alder.

Hvor ofte bør jeg kontrollere blodtrykket hvis det alltid har vært bra tidligere?

Det er ingen fast regel på dette. Hvis du er frisk er det ikke nødvendig å kontrollere blodtrykket veldig ofte. Imidlertid vet vi at blodtrykket sjelden gir tydelige symptomer, og et system for jevnlig kontroll er fornuftig, for eksempel etter fylte 35 år. Hvis du har sukkersyke, er overvektig eller andre i familien din er plaget med forhøyet blodtrykk bør du sannsynligvis kontrollere trykket før dette, og gjerne en gang i året. Kanskje jobben din har bedriftslegeavtale? Mange har også kjøpt seg blodtrykksapparat for hjemmemåling. Kontroller trykket ditt en gang i året, så er du i hvert fall på den trygge siden.

Er det egentlig så veldig farlig med høyt blodtrykk? Jeg føler meg jo frisk!

Høyt blodtrykk øker risikoen for drypp, hjerneslag og vaskulær demens. Dessuten øker risikoen for angina, hjerteinfarkt, hjertesvikt, trange blodårer, nyreskader og netthinneskader. Dette er alvorlige sykdommer som du ikke kan ta sjansen på at du unngår. Har du forhøyet kolesterol, sukkersyke eller røyker du, øker risikoen for slike sykdommer dramatisk.

Jeg har hørt at det er mange bivirkninger av medisinene og at de fleste ikke får normalt blodtrykk. Er det sant?

Det er riktig at noen av medisinene som brukes har bivirkninger, men de oppstår slett ikke hos alle. De fleste medisinene tolereres godt med kun minimale eller ingen bivirkninger, og oppstår det bivirkninger kan dosen reduseres eller andre medisiner forsøkes. Det finnes svært mange medikamenter som kan forsøkes - og som regel finner man et medikament eller en kombinasjon av flere som tolereres. De fleste kan oppnå et normalt blodtrykk, men noen er vanskelige å få kontroll over. På den annen side er det som regel alltid mulig å få ned trykket noe, og selv litt reduksjon reduserer risikoen for komplikasjoner. Husk også at en del tiltak mot forhøyet blodtrykk involverer livsstilsendringer og ikke medisiner;

  • vektreduksjon
  • røykeslutt
  • mosjon
  • kostomlegging
  • stressmestring
  • reduksjon av alkoholinntak

Hvis legen din vil gi deg medisiner uten å forsøke slike tiltak skal du protestere og be om hjelp til å legge om livsstilen din først.

Høyt blodtrykk har ingen spesiell årsak - men det kan være arvelig.

Det er riktig at det i mange tilfeller ikke er mulig å peke på en spesiell årsak til forhøyet blodtrykk, selv om en del forhold i livsstilen kan medvirke til at trykket stiger. I tillegg er det riktig at man sannsynligvis er disponert gjennom genetiske årsaker. Sammenhengene mellom arv og miljøfaktorer er ikke sikkert klarlagt, men slikt forhøyet trykk uten spesiell årsak kalles essensiell hypertensjon. Hos 5% finner man direkte årsaker til blodtrykket; nyresykdom eller trange kar til nyrene (som regulerer blodtrykket), svulster som produserer blodtrykksøkende stoffer, trange partier i hovedpulsåren. Disse årsakene er sjeldne men er viktige å finne. Derfor hører det med å ta ultralyd av nyrene og en del blodprøver før man starter behandling.

Bekymret? Snakk med en lege på video nå!

Våre leger sitter klare til å svare på akkurat det du lurer på. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC med kamera og BankID.

  • Ingen krav til program eller app
  • 100% anonymitet
  • Ingen ventetid
  • Betal med Vipps
Start videokonsultasjon
Lege på vakt Ishita Barua
Ledig nå
Kommersiell tjeneste Videokonsultasjon koster 350,-

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen