Troponin og hjerteinfarkt

Spørsmål

Hei. jeg lurer på hvilken oppgave Troponin T og troponin I gjør i hjertet,jeg har lest at disse to enzymene kan påvises ved et hjerteinfarkt, men ikke funnet ut noe stoff som sier noe om hva som skjer ved et infarkt og disse enzymene

Kvinne, 34 år

Svar

Hei!

Troponin I og T er proteiner som er en del av muskulaturen i hjertet. Ved en vevsskade som et hjerteinfarkt er, lekker disse proteinene ut i blodet og kan påvises ved en blodprøve.

Påvises det forhøyede verdier av disse stoffene i blodet og pasienten har brystsmerter og typiske EKG-forandringer, kan dette sikre diagnosen. Er prøvene normale er hjerteinfarkt mindre sannsynlig.

Disse prøvene tas derfor rutinemessig på pasienter med mistanke om hjerteinfarkt.