Takotsubo-hjertesykdom

Spørsmål

Jeg har noen spørsmål som gjelder sykdommen takotsubo. For noen år siden ble moren min akutt syk, og hun fikk denne diagnosen. Jeg har forstått det slik at denne diagnosen kan utløses av ekstremt fysisk eller psykisk stress, men det var ingen slik åpenbar årsak til hennes sykdom. Mitt spørsmål er om man kan være arvelig belastet for denne lidelsen, slik man kan ved annen hjertesykdom? Selv står jeg i en tøff situasjon jobbmessig, og dette forårsaker mye emosjonelt stress for meg. Jeg har symptomer som svimmelhet, hjertebank og tung pust Har undersøkt dette hos lege, men fikk som svar at dette er stress-relatert. Har gått til terapeut og lært mye om stressmestring, og jeg trives med jobben min, selv om den til tider kan være knalltøff. Dersom takotsubo kan være genetisk, bør jeg bytte jobb for å redusere stressmengen?

Svar

Hei !
Du har spørsmål om sykdommen "Takotsubo". ”Tako” er japansk for blekksprut mens ”tsubo” betyr krukke. Takotsubo er en forholdsvis nyoppdaget sykdom. Den ble beskrevet første gang i Japan i 1991 og i Norge i av dr. Graven ved ved Inherred Sykehus, Levanger. Den ble akseptert som en egen sykdom i 2006. Navnet har den fått etter en krukke som man benytter når man fanger blekksprut i Japan. Formen på krukken ligner på det bildet man får ved undersøkelse av hjertet. Symptomene er de sammen som ved akutt hjerteinfarkt med brystsmerter og forandringer på EKG. Man får en påvirkning av hjertemuskulaturen med endret bevegelse og form. I motsetning til et hjerteinfarkt, så kan man ikke påvise at det er stopp i blodtilførselen til hjertemuskulaturen. Det er oftest kvinner som har sluttet å ha menstruasjon og dermed redusert østrogen som får sykdommen. Årsaken til lidelsen er ofte sterke psykiske påvirkninger eller fysiske anstrengelser. Syndromet blir derfor også kalt " broken heart syndrome" og "stress hjerte". Hjertet er et organ som også skiller ut hormoner som virker blant annet inn på urinproduksjon (Atrionatriuretisk peptid), det har en egen nerveforsyning og blir påvirket av stoffer som blir skilt ut fra blant annet binyrer. Dette er årsaken til at hjertet slår raskere når du er redd eller blir sint. Årsaken til Takotsubo er det vi kaller for multifaktoriell. Det vil si at det ikke er en årsak til at noen får sykdommen. Når det gjelder spørsmålet du stiller om Takotsubo kan være genetisk, det vil si være arvelig, så har man ikke fullt ut konkludert med at sykdommen er det. Det er vist at det kan være en arvelig komponent.
Du står i en tøff situasjon jobbmessig som medfører mye emosjonelt stress for deg. Du har symptomer som svimmelhet, hjertebank og tung pust . Legen din sier at det er stress. Du har gått til terapeut og lært mye om stressmestring, og du trives med jobben din, selv om den til tider kan være knalltøff.
Det å bytte jobb kan være en vanskelig og stor avgjørelse. "Stress" er en uheldig tilstand å være i og er relatert til en hel rekke livsstilsykdommer, blant annet Diabetes type II. Dersom du har en jobbsituasjon som på den ene siden gir deg mye, og på den andre siden sliter deg ut. Ditt valg i forhold til å bytte jobb vil da være en avveiing av hvor mye stress du har i forhold til din livskvalitet. Nå er det slik at ikke alt stress er negativt, men det er kun du som kan avgjøre hvordan du ønsker å leve livet ditt og hva som er postiivt og negativt for deg.
Du er 44 år og har østrogenproduksjon. Østrogenproduksjon beskytter mot Takotsubo, og det er mulig at en økning i sykdommen skyldes at man ikke bruker østrogener etter opphør av menstruasjonen i samme grad som tidligere. Det er ikke holdepunkter for at du ut fra et genetisk grunnlag skal bytte jobb for å unngå å få Takotsubo. Spørsmålet om arv og miljø er et komplisert spørsmål, fordi det ikke er slik at selv om du har en arvelig komponent, så er det miljøfaktorer som kan utløse selv sykdommen. Det er ofte lettere å vise til arv for å forklare sykdom fordi man dermed slipper å gjøre livsstilsendringer. I så måte har jo du gjort en innsats ved at du har gått til en terapeut for å lære stressmestring. Jeg ønsker deg lykke til videre !