NOAK/DOAK og hjerneslag

Spørsmål

Jeg viser til sitatet under. Så vidt jeg kan se finnes det flere typer NOAK; jeg ber om en anbefaling av hvilken type jeg bør bruke basert på følgende informasjon: Jeg hadde i 2015 hjerteoperasjon med utskifting av blodårer. Under operasjonen fikk jeg hjerteinfarkt; ca en måned senere hjerneslag; deretter ca et halvt år deretter kortvarig hukommelsestap. Jeg er 80 år gammel.

Steinar Madsen, fagdirektør i Legemiddelverket sier: «Nedgangen i alvorlige bivirkninger skyldes at bruken av warfarin er sterkt redusert.» Madsen sier videre: «Det er positivt at flere bruker blodortynnende, fordi vi mener mange trenger det. Nedgangen i alvorlige bivirkninger skyldes at bruken av Marevan er sterkt redusert. De nye blodfortynnende medisinene (NOAK) er bedre; en rekke studier har vist at de nå gir færre hjerneblødninger, som er det vi frykter mest».

Svar

Hei !
Du spør hva for NOAK (Nye Orale Anti Koagulasjonsmidler) du bør bruker basert på uttalelse fra fagdirektør i legemiddelverket Steinar Madsen, som sier at nedgangen i alvorlige bivirkninger ved bruk av Warfarin (Marevan) er sterkt redusert. Rent språklig er det verdt å kommentere at man bør benytte DOAK i stedet for NOAK. DOAK står for " Direktevirkende (per)Orale Anti Koagulasjonsmidler" som virker direkte i koagulasjonssystemet, i motsetning til Warfarin som virker via reduksjon av K-vitaminavhengige koagulasjonsfaktorer. Du spør om hva for DOAK/NOAK du skal bruke. Du har vært hjerteoperert i 2015 med utskiftning av blodårer en såkalt "bypass-operasjon". Du fikk hjerteinfarkt under operasjonen, og etter en måned hjerneslag. Du bruker nå Marevan. Etter en bypass operasjon er det kun vanlig at man benytter Albyl-E og ikke Marevan.
Du har hatt hjerneslag etter operasjonen, og det kan skyldes flere forhold, blant annet hjerteflimmer(atrieflimmer) og/eller forkalkninger i pulsårene dine. Det kan også skyldes at du har et stort hjerte. Det kan da være indikasjon for å benytte Marevan i tillegg til Albyl-E. Uansett årsak til at du har Marevan, så vil NOAK/DOAK erstatte Marevan. Det foreligger flere studier som viser at NOAK/DOAK reduserer komplikasjoner ved blant annet atrieflimmer, og samtidig hindrer hjerneslag. Det er også enklere å administrere NOAK, men det forutsetter at man husker å ta tablettene. Du kan i prinsippet benytte alle NOAK/DOAK. Eliquis (Apiksaban) er et NOAK du kan benytte for å forebygge slag og har i studier vært assosiert med lavere risiko for blødning i forhold til Marevan. Du benytter i dag en kombinasjonsbehandling med Marevan og Albyl-E. Dersom du bytter over til NOAK/DOAK, bør legen din vurdere om det finnes indikasjon for at du fortsatt skal ha Albyl-E. Kombinasjonen mellom NOAK/DOAK og Albyl-E vil øke risiko for blødningskomplikasjoner. Dette må du diskutere med din egen fastlege. Generelt sett er det fortsatt slik at NOAK/DOAK er nye medikamenter, og det vil komme nye data i tiden som kommer.
Lykke til !