Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

NOAK/DOAK og hjerneslag

Spørsmål

Jeg viser til sitatet under. Så vidt jeg kan se finnes det flere typer NOAK; jeg ber om en anbefaling av hvilken type jeg bør bruke basert på følgende informasjon: Jeg hadde i 2015 hjerteoperasjon med utskifting av blodårer. Under operasjonen fikk jeg hjerteinfarkt; ca en måned senere hjerneslag; deretter ca et halvt år deretter kortvarig hukommelsestap. Jeg er 80 år gammel.

Steinar Madsen, fagdirektør i Legemiddelverket sier: «Nedgangen i alvorlige bivirkninger skyldes at bruken av warfarin er sterkt redusert.» Madsen sier videre: «Det er positivt at flere bruker blodortynnende, fordi vi mener mange trenger det. Nedgangen i alvorlige bivirkninger skyldes at bruken av Marevan er sterkt redusert. De nye blodfortynnende medisinene (NOAK) er bedre; en rekke studier har vist at de nå gir færre hjerneblødninger, som er det vi frykter mest».

Svar

Hei !
Du spør hva for NOAK (Nye Orale Anti Koagulasjonsmidler) du bør bruker basert på uttalelse fra fagdirektør i legemiddelverket Steinar Madsen, som sier at nedgangen i alvorlige bivirkninger ved bruk av Warfarin (Marevan) er sterkt redusert. Rent språklig er det verdt å kommentere at man bør benytte DOAK i stedet for NOAK. DOAK står for " Direktevirkende (per)Orale Anti Koagulasjonsmidler" som virker direkte i koagulasjonssystemet, i motsetning til Warfarin som virker via reduksjon av K-vitaminavhengige koagulasjonsfaktorer. Du spør om hva for DOAK/NOAK du skal bruke. Du har vært hjerteoperert i 2015 med utskiftning av blodårer en såkalt "bypass-operasjon". Du fikk hjerteinfarkt under operasjonen, og etter en måned hjerneslag. Du bruker nå Marevan. Etter en bypass operasjon er det kun vanlig at man benytter Albyl-E og ikke Marevan.
Du har hatt hjerneslag etter operasjonen, og det kan skyldes flere forhold, blant annet hjerteflimmer(atrieflimmer) og/eller forkalkninger i pulsårene dine. Det kan også skyldes at du har et stort hjerte. Det kan da være indikasjon for å benytte Marevan i tillegg til Albyl-E. Uansett årsak til at du har Marevan, så vil NOAK/DOAK erstatte Marevan. Det foreligger flere studier som viser at NOAK/DOAK reduserer komplikasjoner ved blant annet atrieflimmer, og samtidig hindrer hjerneslag. Det er også enklere å administrere NOAK, men det forutsetter at man husker å ta tablettene. Du kan i prinsippet benytte alle NOAK/DOAK. Eliquis (Apiksaban) er et NOAK du kan benytte for å forebygge slag og har i studier vært assosiert med lavere risiko for blødning i forhold til Marevan. Du benytter i dag en kombinasjonsbehandling med Marevan og Albyl-E. Dersom du bytter over til NOAK/DOAK, bør legen din vurdere om det finnes indikasjon for at du fortsatt skal ha Albyl-E. Kombinasjonen mellom NOAK/DOAK og Albyl-E vil øke risiko for blødningskomplikasjoner. Dette må du diskutere med din egen fastlege. Generelt sett er det fortsatt slik at NOAK/DOAK er nye medikamenter, og det vil komme nye data i tiden som kommer.
Lykke til !