Hva er egentlig "det farlige-" og "det gode kolesterolet"?

Spørsmål

Jeg er kvinne, 55 år, vekt 58 kg, høyde 1,75, ferdig med overgangsalderen og hadde få plager i forbindelse med det. Føler meg frisk og bruker ingen medisiner.

Min mor og søster har høyt kolesterol; jeg bestemt meg derfor for å måle mitt og fikk følgende svar nå nylig etter en prøve (fastende):

S-kol: 8,1 (referanseområde: 3,9-7,8)
HDL-kol: 1,8 (ref. 1,0-2,7)
LDL-kol: 5,8 (ref. 2,0-5,3)

Jeg lurer på følgende:

1. Hva er S-kolesterol?
2. Er verdiene mine på S-kol og LDL-kol for høye, og noe jeg bør gjøre noe med?
3. Stemmer det at man regner ut ens totalkolesterol eller risiko for hjertesykdom ved å summere verdiene på HDL-kol og LDL-kol og så dele på verdien på HDL-kol? (I mitt tilfelle 4,2).
4. Bør totalkolesterol for meg ligge på under 5?

Til orientering er jeg slank, røyker ikke, drikker maks. 3 glass med vin i uka og ellers ikke alkohol, mosjonerer regelmessig (kveldskurs 3 g. i uken, sykler 8 km 3 g. i uken, går tur på minst 30 min. ca. 5 g. i uken), spiser mye frukt og grønt, fisk ca. 1-2 g. i uken, sardiner som pålegg ca. 5 g. i uken og det jeg mener er lite fett (Vita Lett margarin på brød, olivenolje til steking). Spiser mye ost.

Ingen i familien min har hatt hjerteinfarkt, så vidt jeg vet. Min mor (89 år) har litt åreforkalkning ifm hjerte.

Kvinne, 55 år

Svar

Hei!

Takk for et veldig spennende og interessant spørsmål! Du har altså to familiemedlemmer med forhøyet kolesterol, og av den grunn bestemte du deg for å måle ditt. Nå har du fått noen verdier på fettstoffer i blodet ditt, men tydeligvis ingen informasjon om hva det vil si. Jeg vil begynne med å gi litt generell informasjon om fettstoffene i blodet, før jeg går nærmere inn på dine spørsmål.

Når en snakker om fettstoffer i blodet dreier det seg stort sett om kolesterol og triglyserider.
Kolesterol kan måles både som totalkolesterol (S-kolesterol), HDL-kolesterol og LDL-kolesterol. HDL-kolesterol betegnes ofte "det gode kolesterolet" fordi høyt HDL-kolesterol er vist å beskytte mot hjertekarsykdom. LDL-kolesterolet betegnes ofte ”det farlige kolesterolet”, fordi høye verdier av dette vil ha en ugunstig virkning på hjertet.

Hyperlipidemi er en betegnelse på høye verdier av fettstoffer i blodet. Det er en klar sammenheng mellom kolesterolnivå og risiko for å utvikle karsykdom i hjertet. Forhøyet nivå av triglyserider ser ut til å være en uavhengig risikofaktor for utvikling av karsykdom i hjertet, særlig hos kvinner. Andre risikofaktorer for hjertesykdom er høyt blodtrykk, sukkersyke, overvekt, røyking, lite mosjon, dårlig kosthold, aggressiv stressmestring, arvelig belastning for hjertesykdom og høy alder. Fettstoffene i blodet er altså en viktig risikofaktor for utvikling av hjertesykdom, men må sees i sammenheng med de andre faktorene.
Tilbake til dine spørsmål:
S(serum)-kolesterol betegnes også totalkolesterol. Kolesterol er en viktig komponent i celleveggene, er utgangspunkt for oppbygging av enkelte hormoner og gallesyrer, men forhøyet nivå av kolesterol er som sagt en risikofaktor for hjertesykdom. Ønskelig nivå av totalkolesterol er mindre enn 5. Verdier på 5 til 7.9 innebærer lett/moderat forhøyet, og høyere enn 8 betyr uttalt forhøyet kolesterol.

Behandlingsmålet for LDL-kolesterol er mindre enn 3, men dette gjelder spesielt hvis en har kjent hjertesykdom, eller mange risikofaktorer for å utvikle hjertesykdom. HDL-kolesterolet bør være høyere enn 1.0. Ratio: totalkolesterol/HDL bør være under 4.

Det at totalkolesterol er summen av HDL og LDL blir ikke helt riktig, fordi en må ta med en del av triglyseridene i beregningen. Uansett så får du lett målt totalkolesterol i blodprøven (S-kolesterol). Derimot er det ikke alle laboratorier som måler LDL direkte, og da finnes det en formel for å beregne LDL ut ifra totalkolesterol, HDL og triglyserider.

Hva betyr dette for deg? Du har altså en forhøyet totalkolesterol og LDL-kolesterol, mens din HDL kolesterol er helt fin. Din kolesterol/HDL ratio er 4,5 som er litt høy men ikke mye. Sannsynligvis er din hyperlipidemi arvelig betinget. Ut i fra din beskrivelse har du ingen andre risikofaktorer for hjertesykdom, slik at din totalrisiko ikke er spesielt høy (Jeg regner med at du også fikk målt ditt fastende blodsukker som var normalt?). Når du ikke har andre risikofaktorer kan du tillate deg noe høyere totalkolesterol og LDL-kolesterol, men din totalkolesterol og LDL-kolesterol er såpass høy at det kan bli aktuelt med behandling. I første omgang dreier det seg om kostholds- og livsstilsendringer, og dersom dette ikke fører frem kan det bli snakk medikamentell behandling. I ditt tilfelle vet jeg ikke hvor mye du har å hente når det gjelder ikke-medikamentelle tiltak (kosthold og livsstil), fordi du tilsynelatende allerede har en sund livsstil.

Generelle kostholdsråd ved forhøyet kolesterol er som følgende: Mengden mettet fett i maten reduseres til under 10 % av det samlede energiforbruket (kaloriinntaket). Hovedkilder for mettet fett i kosten er kjøtt, kjøttprodukter (15-20 %), margarin og melkeprodukter (40 %). Begrens det totale fettinntaket til 30 % av energi-/kaloriinntaket. Dekk 50 % av energiinntaket fra karbohydrater - kornprodukter, frukt og grønnsaker. Øk inntaket av fet fisk, myke margariner og olivenolje. Ha et moderat alkoholforbruk.

Jeg vil derfor anbefale deg å ta en ny blodprøve der du kontrollerer fettstoffene dine for å se om de er reelle. Deretter bør du ta en gjennomgang med fastlegen din for å vurdere behovet for behandling.

Håper svaret kan være til hjelp!