Hjertesykdom og Lp(a)

Spørsmål

Hei,
Jeg er en frisk ung dame på 28 år. Ved en årlig helsekontroll hvor ulike blodprøver ble tatt, viste Lp-Lille A en verdi på 1286 MG/L! De andre prøvene, Kolesterol 4.5, HDL-Kol 1.7, Homocystein 4, LDL 2.3, Triglyserider 1.6. BT 110/75. 177 cm og 78 kg.Legen sier alter normalt. Har jeg grunn til å være bekymret over det forhøyede Lp res.? Har endel hjertesykdommer i fam. Far hjerteinfarkt 47 år.

Kvinne, 28 år

Svar

Hei!

Takk for spørsmålet. Jeg forstår godt at du har vært litt engstelig etter at din far fikk hjerteinfarkt 47 år gammel. Dette er en svært dramatisk hendelse, spesielt for din far, men hele familien blir usikre.
Det første jeg vil si er at alt er ikke normalt, når du har en forhøyet Lp(a) verdi og det er hjertesykdom i familien. De øvrige prøvene er fine og det er viktig at de forblir bra.
Så til spørsmålet ditt.
Lp(a) (lipoprotein lille a) er et fettprotein som ligner LDL (dårlig kolesterol) og inneholder apolipoprotein B. Bundet til dette er apolipoprotein(a).
Apolipoprotein (a) er en lang polypeptidkjede som ligner stoffet plasminogen.
Plasminogen, som er viktig for at blodet ikke levrer seg i blodårene, blir antagelig påvirket av Lp(a) og dette er antagelig årsaken til at Lp(a) kan føre til aterosklerose (åreforkalkning).
Hvis årene rundt hjertet blir forkalket og etter hvert for trange, så kan dette føre til hjerteinfarkt. Dette gir mangel på surstoff til en del av hjertemuskelen og hjertet kan ta skade hvis ikke behandling settes i gang raskt.

Lp(a) regnes i dag som en uavhengig risikofaktor for hjerte- kar sykdom, men betydningen av den er meget omstridt.
Nivået av Lp(a) er arvelig bestemt og det påvirkes lite av diett og kolesterolsenkende medisiner. Legemiddelet Niaspan og hormoner laget av skjoldbruskkjertelen har vist å kunne påvirke nivåene.
Ved nivåer av Lp(a) over ca. 300 mg/L regner vi med en risikoøkning for hjerte- kar sykdom.

Det er ikke anbefalt å teste befolkningen generelt for Lp(a) og jeg kan da ikke forstå at din lege har rekvirert en prøve uten at han har hatt mistanke til at den kunne være forhøyet.
Det er dog mange faktorer som spiller inn ved utvikling av hjertesykdom.
Noe av det siste vi har lært om risikofaktorer er at røyking er enda mer skadelig enn det vi tidligere har trodd, og er faktisk på en tredjeplass ved rangering av risikofaktorer.
Alder er viktigst, deretter kommer nivået av LDL- kolesterol (dårlig kolesterol) og på en tredje plass kommer altså røyking. Det overrasket forskerne at røyking faktisk var en større risikofaktor enn både høyt blodtrykk(hypertensjon) og sukkesyke (diabetes).
Hvis årsaken til hjerteinfarktet hos din far var svært høye nivåer av Lp(a), så er det sannsynlig at han har hatt vesentlig høyere nivåer av Lp(a) enn deg, kanskje så høyt som 2 til 3000mg/L. Det er arvelig og hvis din mor ikke har et forhøyet nivå, så har dette bidratt til at ditt nivå ligger lavere enn din fars. Jeg synes du skal spørre din far om hvor høyt hans Lp(A) er. Jeg tror at det vil virke beroligende på deg å høre at hans er vesentlig høyere.

Jeg synes også at du og din familie bør testes for familiær hyperkolesterolemi (FH). Dette er en gentest som utføres blant annet på Lipidklinikken, Rikshospitalet. Din lege kan rekvirere den og sende den dit.
Det finnes egentlig ingen fullgod behandling foreløpig for å senke Lp(a). Det er derfor viktig at du lever sunt og at LDL- kolesterolet ditt holdes så lavt som mulig.
Kanskje man burde vurdere kolesterolsenkende midler etter hvert, men slik situasjonen og blodprøvene dine er nå, så synes jeg ikke det.

Lykke til!