To moderne behandlingsmetoder av hjerteinfarkt

Et hjerteinfarkt skal behandles så raskt som mulig for å bedre overlevelse og redusere komplikasjoner. I en egen artikkel har vi beskrevet vanlige behandlingsmetoder. I denne artikkelen skal du få vite mer om to behandlingsmåter som må utføres i tidlig i forløpet av et hjerteinfarkt; utblokking av årene.

PTCA eller PCI
Forkortelsen PTCA står for perkutan transluminal koronar angioplastikk, PCI betyr perkutan koronar intervensjon. I klartekst betyr det at man stikker en nål gjennom huden og inn i en blodåre, gjennom denne inngangsporten skyver man plastslanger og vaiere som dirigeres opp til hjertet og inn i den trange blodåren. Så åpnes blodåren, og dette kan gjøres ved hjelp av ballong, ved hjelp av metallstenter (rør), laser eller ved at man fisker ut blodpropper. Det vanligste er utblokking ved hjelp av ballong med eller uten stent.

Den trange blodåren påvises ved at man sprøyter kontrast inn i de små blodkarene på hjertet. På denne måten kan man finne det riktige blodkaret. Etter inngrepet må du ligge i sengen i noen timer for at det ikke skal begynne å blø igjen i lysken hvor man som regel går inn med utstyret.

Hvem kan inngrepet utføres på?Dette inngrepet kan gjøres både på pasienter med angina som et forebyggende tiltak, eller på en pasient med akutt hjerteinfarkt. Det er viktig å gjøre slik behandling så tidlig som mulig, helst innen 2-4 timer etter at symptomene startet. Behandlingen reduserer komplikasjoner, gir lavere dødelighet, færre nye infarkter og raskere bedring.

Hvor gjøres disse inngrepene?I dag er det kun noen få steder i Norge som utfører slik behandling; alle universitetssykehusene, Sentralsykehuset i Rogaland og Feiringklinikken (ligger i Eidsvoll kommune). I 2001 ble det utført 7381 slike inngrep, en økning på over 25% fra året før. 600 akutte hjerteinfarkt ble behandlet i samme periode. Ekspertene på dette området mener at langt flere bør behandles fordi metoden i de fleste tilfeller er effektiv og vellykket, og man regner med at omkring 4000 pasienter er egnet for denne type behandling i Norge hvert år.

Ferske rapporter tyder på at slik behandling bør bli standardbehandling for flesteparten av disse circa 4000 pasientene. Hvis alle får PCI i stedet for trombolyse (beskrevet nedenfor) er det anslått at det vil bli 75 færre dødsfall, 165 færre nye infarkter og 50 færre hjerneslag i akuttfasen etter et infarkt (kilde: Senter for medisinsk metodevurdering, om PCI ved akutt hjerteinfarkt, 2002).

I 1999 ble det utført 1,3 millioner slike inngrep i hele verden, både på akutte hjerteinfarkt og som forebyggende tiltak hos pasienter med angina.

Trombolyse - før man kommer på sykehus?
Trombolyse er en metode som løser opp blodproppen ved hjelp av spesielle medisiner. Denne medisinen settes inn i en blodåre og vil ganske raskt begynne å løse opp blodproppen i det tette blodkaret. Hvis man kommer tidlig til før blodproppen har begynt å stivne kan man med slike medisiner få fjernet hele blodproppen og minske skaden på hjertet ganske kraftig. Derfor må medisinen startes raskt, helst innen 6 timer, og jo tidligere jo bedre. Etter 12 timer er det for sent å bruke denne medisinen.

Trombolyse - ikke for alleDet er ikke alle som kan motta trombolyse, spesielt gjelder det personer som har en risiko for å blø. Medisinen som brukes øker nemlig risikoen for blødning ganske kraftig. Hvis det ikke er medisinske grunner mot en slik behandling og man kommer tidlig nok til har metoden svært gode resultater, nesten 70% av pasientene får åpnet sine blodårer igjen, og dødeligheten av hjerteinfarkt reduseres med 25%.

Kan redde mange
Det er godt dokumentert at tidlig behandling med trombolyse er gunstig. Derfor har det vært prøveprosjekter flere steder i Norge og i utlandet hvor slik trombolysebehandling gis allerede før pasienten kommer til sykehus, av lege eller i ambulanse. Dette har vist seg å være gunstig for pasienten, men fortsatt er det mange som ikke behandles på denne måten selv om de er egnet til å få behandlingen. Grunnen til dette er mange steder at man er engstelig for feilbehandling og komplikasjoner, men en studie fra Skottland (GREAT-studien) viste at man kunne redde opp til hver niende pasient på denne måten, og at det var mer komplikasjoner med pasienter som fikk trombolyse på sykehus enn utenfor, på vei til sykehuset, merkelig nok.

Rask behandling gunstigSiden slik behandling virker best hvis det oppstartes tidlig, er det mange distrikter i Norge hvor det kan være gunstig å gi trombolyse før pasienten kommer på sykehus. Selv i en storby som Berlin har slik trombolyse før sykehus vist seg å være gunstig. Moderne behandling av hjerteinfarkt er svært effektiv og god, men jo raskere man kommer til, jo bedre virker den.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen