Sirkulasjonssvikt (sjokk) på grunn av hjertesvikt

Dette er en ekstrem form for hjertesvikt. Tilstanden er svært alvorlig og dødeligheten høy.

Medisinsk betegnelse: Kardiogent sjokk.

Kardiogent sjokk er en kompleks tilstand karakterisert av dårlig blodgjennomstrømning av vitale organer på grunn av et akutt sviktende hjerte.

LES OGSÅ:
image: Hjertesvikt

Hjertesvikt

Årsaker

Akutt hjerteinfarkt er den hyppigste årsaken til kardiogent sjokk. Det kan også oppstå komplikasjoner etter et hjerteinfarkt som kan bidra til utviklingen av kardiogent sjokk.

De viktigste komplikasjonene er at skilleveggen mellom hjertekamrene kan ryke, veggen i hjertekammeret kan revne eller at klaffeapparatet mister sin funksjon.

Disse tilstandene forårsaker rundt 12 % av alle tilfeller av kardiogent sjokk. For å utelukke slike komplikasjoner er ultralyd av hjertet helt nødvendig

Andre tilstander som kan føre til kardiogent sjokk er: Takotsubo-kardiomyopati (kjent som stressindusert kardiomyopati) og akutt hjertebetennelse (myokarditt), betennelse på hjerteklaffer (endokarditt), stor blodpropp i lungene, hjertetamponade (hjerteposen fylles med blod) eller aortadisseksjon (åreveggen i hovedpulsåren er skadet).

Kjente risikofaktorer for utvikling av kardiogent sjokk ved akutt hjerteinfarkt inkluderer høy alder, infarkt i fremre del av hjertet, høyt blodtrykk, sukkersyke, tidligere hjerteinfarkt, kronisk hjertesvikt. Det er blitt rapportert om høyere forekomst blant kvinner.

Blant pasientene som utvikler kardiogent sjokk etter innleggelse på sykehus, finner man oftere ved første undersøkelse raskere hjerterytme og lavere blodtrykk.

Symptomer:

Personen kan ha symptomer på hjerteinfarkt i forløpet med brystsmerter, utstrålende smerter til arm og kvalme. Klinisk kjennetegnes kardiogent sjokk av lavt blodtrykk (systolisk trykk under 90 med varighet over 30 min) og nedsatt blodgjennomstrømning av vitale organer. Huden blir blek, kald og klam. Lite eller ingen urinproduksjon. Omtåket og forvirret person. Tungpustet og lungeødem (surklete i pusten). Diagnosen stilles på bakgrunn av et slikt klinisk bilde og med støtte av ultralyd av hjertet (EKKO).

Behandling

Ring 113 og forklar situasjonen. Vær hos den syke til hjelpen kommer. Berolige. Stress virker veldig negativt. Personen skal legges inn umiddelbart på sykehus.

På sykehus: Spesifikk behandling vil rette seg mot underliggende årsak. Dersom det dreier seg om akutt hjerteinfarkt vil akutt PCI være viktig. Dette er en undersøkelse hvor man går inn med et kateter og blokker ut blodåren i hjertet som er tett. Store blodpropper i lungene vil initialt behandles med medisin som løser opp blodpropp (trombolyse)

Kilder

Denne artikkelen ble revidert 07.11.18 Alf Kristoffer Ødegaard
lvh.no
Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet av Cecilie Arentz-Hansen og Kåre Moen, 01.01.2000