Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Trøtthet (Asteni)

Spørsmål

Hei. Jeg er tidligere friluftsmann og røyker. 1,77 høy. 77 kg. Min sykdomshistorie: 2010 diabetes 2. (har pr. dd sluttet med Metformin pga nyrene.) 2012 konstanttert bipolar lidelse type 1. Nov.2015 Hjereinfarkt. 2 stenter i CX. Jan. 2016 Stentet arterie til høyre nyre. Jan. 2018 Hjerteinnfarkt. 2 stenter Høyre kransarterie. Aug. 2018 Stent i iliaka ekstrema. (Høyre fot) Hb synkende etter (nyrestent 2016) fra 15,5 til 11,5 pr.dd. (Variert mellom 10,9 - 12,8 det siste året) Kreatinin før nyrestenting 90 umol til 149 pr. dd. Gfr (absolutt) 45 ml/min. Hvilepuls 60. Status fra Hjerteavd. St. Olav. 29.01.18: BT 120/70. Hb 11,0. Systolisk bilyd. Liten mitral- og trikuspidalinsuffisiens. Grensehypertof venstre ventrikkel EF over 55%. . Knatrelyd hørbar over begge lungeflater.Rtg. Thorax: Klare lunger Adome CT. 15.12.2017: Nedre thorax viser noe progress av reticulonodulære forandringer. Utvikling av minimal interstitiell lungesykdom kan ikke helt utelukkes. Har blitt mer og mer sliten de tre siste årene og har problemer med å fungere i hverdagen.Får fort smerter i armer, rygg og ben ved bevegelse/belastning og er generelt sliten med lite energi. Må legge meg på sofaen etter et par timer. Influensalignende smerter i kroppen som tiltar utover dagen.( Går 5 -6 km hver dag. For det meste i flatt terreng med hund, selv om det går tregt og må hvile et par ganger pr tur.) Fastlegen vet ikke hva som feiler meg og er rådvill. Selv har jeg i det siste fundert over om dette er et O2 problem. Enten hjerte eller lunger eller en kombinasjon. Spurte legen sist om jeg kunne få ta en Ergospirometi test med blodgassmåling, men han visste ikke hva det var. Situasjonen min har gjort at jeg i tillegg til mine fysiske plager føler en håpløshet, så lenge jeg ikke vet hva jeg skal forholde meg til. Månedene/åra bare går med til grubling og plager. (Jeg gruer meg til å stå opp hver dag.) Har du noen forslag til hva hovedproblemet kan være og hvordan jeg kan komme videre?

Mann 70
Svar

Hei !

Du har en bi-polar sinnslidelse og blir behandlet med Litium for det. I tillegg har du generell åreforkalkning(arteriosklerose). Du har en trikuspidalinsuffisiens, som kan være et uttrykk for økt trykk i det lille kretsløpet (lungesirkulasjonen). Du har blitt mer og mer sliten de siste årene. Du går derimot 5-6 km hver dag, men må hvile et par ganger når du går. Du har tenkt på om det kan være et oksygenproblem, på grunn av at du også kan ha interstitiell lungesykdom. Du ønsker å ta en Ergospirometri test med blodgassmåling. For det første så synes jeg du har et godt resonnement i forhold til undersøkelser du ønsker å få utført. En arbeidstest med blodgasstakning vil kunne fortelle mye om ditt oksygenopptak, og om du har en lungesykdom som eventuelt bør behandles. Ut fra det du skriver om funn, så tror jeg likevel at det er lite sannsynlig at du har en lungesykdom som gir deg disse symptomene. I og med at du har en Bipolar lidelse, så vil denne i seg selv kunne forklare noen av dine symptomer. Du bruker legemidler, som også kan gi deg de symptomene som du beskriver. Virkning og bivirkninger av legemidler er alltid en vurderingssak der man må veie bivirkning opp mot virkning. Dette krever at man må ha grundig kunnskap om personen man skal behandle, og jeg kan derfor ikke gi noen råd om bruk av legemidler. Ethvert råd om videre behandling må bygge på undersøkelser av deg. Jeg er enig med deg at en Ergospirometri med blodgass kan si mye om ditt kardiopulmale funksjonsnivå. Dersom du har behov for kartlegging av ditt funksjonsnivå med testing av din yteevne, så vil jeg anbefale deg et kortvarig opphold ved Rehabiliterings avdelingen ved LHL-Sykehuset Gardermoen eller tilsvarende institusjon. Du vil da gjennomgå tester for yteevne og kardiopulmonell funksjon. Du kan eventuelt snakke med din fastlege om å søke deg inn til et opphold ved LHL-sykehuset Gardermoen. Hovedproblemet ditt er at man ikke har en diagnose som fullt ut kan forklare alle dine plager. Faren er da at man kan havne i en større diagnose gruppe som for eksempel ME-lidelser, der man ikke i dag har en fullgod behandling. Det at du har en bipolar-lidelse kompliserer sykdomsbildet, men desto større grunn er det at du får en tverrfaglig vurdering som kan gi deg et bedre liv.