Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Coarctatio operasjon

Spørsmål

Hei! Vi har et barn operert for koarktasjon v 15 mndr. ved utvidet ende til ende, fordi siste del av buen var noe hypoplastisk. Makshastigheten i buen er etter at det har gått 1 år 1,2 m/s, like mye som på kontrollen 6 uker etter operasjonen. Vi lurer på om det fremdeles er noen risiko for at det dannes ny forsnevring på sikt, nå som det har vokst så fint det første året? Buen er normalformet, og vi lurer på om barnet likevel er utsatt for å utvikle høyt blodtrykk på lang sikt? Kardiologen har sagt det er risiko for det, men vi leser i ulike studier at det er en ugunstig form på buen etter operasjon (gotisk) som kan predisponere for hypertensjon, i tillegg til ny eller vedvarende forsnevring. Hvis ingen av disse risikofaktorene foreligger vil barnet likevel være utsatt for å få høyt blodtrykk i ung alder? Om det noen gang blir trangt igjen, hvor risikabelt er det med ballongdil. og innsetting av stent? Har lest det kan dannes disseksjon og utposninger som følge av stenten - gjelder dette for alle , eller bare de mer kritiske tilfellene? Hvor mange prosent opplever denne type komplikasjoner og hvor lenge vedvarer risikoen for at utposning/ruptur kan oppstå? Tror du stentene i fremtiden vil bli mye tryggere innen få år?

Kvinne 3
Svar

Hei!

Dere har et barn som er operert med utvidet ende til ende anastomose dom en følge av at siste delen av buen var ectatisk. Det er en maks hastighet pp 1.2 m/s som er fint. Dere spør om det er en risiko for at det dannes en ny forsnervring (stenose), og risiko for høyt blodtrykk. Nesten alle som blir operert får direkte etter operasjonen et forhøyet systoliske og diastolisk blodtrykk.Dere har et barn som er operert med utvidet ende til ende anastomose dom en følge av at siste delen av buen var ectatisk. Det er en maks hastighet på 1.2 m/s som er fint. Dere spør om det er en risiko for at det dannes en ny forsnervring (stenose), og risiko for høyt blodtrykk. Nesten alle som blir operert får direkte etter operasjonen et forhøyet systoliske og diastolisk blodtrykk. Det er ingen endring på årskontrollen i forhold til maks hastighet. Dere spør om det er risiko for at barnet utvikler høyt blodtrykk på lengre sikt.  Direkte etter operasjonen er det vanlig at man har høyt blodtrykk i overkroppen. Omlag femti prosent av pasienter som blir operert for Coarctatio får et høyt blodtrykk i hvile i forhold til ikke opererte. I forhold til aktivitet er det slik at selv om man har et normalt blodtrykk i hvile, så kan det bli høyt(ere) enn hos normalbefolkningen ved aktivitet. Dette gjelder både systolisk og diastolisk (over og undertrykk) blodtrykk.  Normalforløpet er at blodtrykket er høyt etter operasjonen, for deretter å falle gradvis. Etter fem år hra opp til 90 prosent et normalt blodtrykk, men etter 20 år har omlag 40-50 prosent et normalt blodtrykk. Barnet ditt ble operert før to års alder, og vil således mest sannsynlig ha en lengre periode med lavt blodtrykk. Risikofaktorer for høyt blodtrykk er blant annet hormonelle forhold, unormal stivhet i de små pulsårene i overkroppen. 

Barnet deres ble operert med såkalt utvidet ende til ende anastomose.  Tallene som angis i forhold til at man igjen får en forsnevring (recoarctatio) varierer mye. Enkelte rapporterer opp til 20 prosent for recoarctatio, som igjen vil si at 80 prosent ikke får det. Andre studier angir prosent tall på mellom 2-6 prosent, om man da tar utgangspunkt i at pasienten ikke blir operert. 

Når man leser slik litteratur må man også ta hensyn til at slike data i store materialer ikke kan anvendes direkte på det enkelte individ. Det er derfor viktig at man ikke engster seg unødvendig for noe som aldri kommer.

Så tilslutt er spørsmålet om man kan behandle coarctatio med stent. Og svaret på det er ja. Men, her må man skille mellom primærbehandling av Coartatio uten operasjon, men bare med stent. Da har man risiko for aneurisme og disseksjon som komplikasjoner. Ved behandling av en stenose etter at man er opererert (recoarctatio), så er risiko for komplikasjoner som disskesjon og utvidelse av aorta (aneurisme) svært liten.  Stentene utvikler seg stadig, og det er vanskelig å sammenligne data over tid nettopp på grunn av dette.

Barnekardiologene har god kunnskap om sitt fagområde, og det er viktig at dere spør ved kontroller.

Jeg ønsker dere lykke til!