Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Coarctatio Aorta

Spørsmål

Hei! Når det gjelder (utvidet) ende-til-ende operasjon av medfødt innsnevring på hovedpulsåren, leser jeg på nettet om ulike studier som viser at utposninger kan oppstå etter ende-til-ende operasjoner. Ofte vises det til 2-3%. Disse studiene er alt fra 30 til 5-6 år gamle. Men får av kirurgene jeg har snakket med vite at det ikke skal være risiko for utposning. Skyldes dette fremskritt innenfor karkirurgien på dette området? Hva består utviklingen eventuelt i? Er det bedre skjæreredskaper og symateriale som gjør at risikoen for etterfølgende utposninger nå så godt som er borte? Er risikoen den samme som for gjennomsnittsmannen, dersom den er utført i første leveår? Takk.

Kvinne 1
Svar

Hei ! Du spør hvorfor det er oppgitt 2-3 prosent med såkalte pseudoaneurismer (utposninger av der alle tre lagene i blodåren -intima-media og adventita-ikke er involvert i utposningen).Jeg finner ikke denne prosentangivelsen når jeg går gjennom de ulike studier. Det er derimot angitt recoarctatio.Et pseudoaneurisme består av at det kan være en svakhet i veggen der man har sydd og som gradvis gir etter og skaper en utbuktning av blodåren. Alternativt at det har vært blødning og/eller infeksjon, og at det har blitt dannet en blodansamling, der det renner blod fra hovedpulsåren og ut i denne sekken. Sekken består da av bindevev og koagler. Dersom dette påvises så må man operere raskt. Det er klart at det har skjedd mye innenfor karkirurgien de siste 30 årene, men hele teamet har blitt trenet på en helt annen måte en på 80-90 tallet. Fra at man i begynnelsen av 1980 sendte hjertepasienter til England for operasjon, til at man i dag gjør disse inngrepene som enkle og rutinemessige inngrep. Dette er nok hovedårsaken i tillegg til at man ikke bruker kunststoff. Man har variert metoder. Når det gjelder utvidet ende-til-ende operasjon for coartatio aorta - medfødt forsnevrelse av aorta- så er disse pseudoaneurismene du beskriver svært sjeldne. Det forekommer også svært sjeldent at man får en ny trang aorta/forsnevrelse der man har sydd (recoarctatio), men dette er også svært uvanlig.Dersom man får en slik recoarctatio kan man ofte benytte ballongbehandling og stent.  Risiko ved Coarctatio er blant annet høytblodtrykk og følger av høyt blodtrykk i overkroppen. Dersom du opereres innenfor det første leveåret, så er denne risiko lik for gjennomsnittpersonen. Alt i alt er dette operasjoner som er stort sett vellykkede og har et operativt og medisinsk godt resultat.