Kolesterolsenkende medisin eller ikke?

Spørsmål

Kolesterol 9,4
Fettavleiringer rund ett øye
Vekt: 63 Kg.
Høyde 165
Blodtrykk 140/80
Puls: regelmessig
Ved lytting kunne ikke primærlegen finne noe galt. Jeg spiser riktig kost og mosjonerer. Ingen slektninger er såvidt jeg vet dødd pga hjertet i ung alder.Bør jeg settes på kolesterolnedsettende medisiner?

Kvinne, 70 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!

Vurderingen om man skal bruke kolesterolsenkende medisiner eller ikke kan være vanskelig. Effekten av kolesterolsenkende medisiner vil kunne vise seg ganske snart på kolesterolnivået ditt, men et redusert kolesterolnivå reduserer risiko for hjerneslag og hjertesykdom først når det har gått noe tid.
I og med at du er 70 år må det vurderes hvor stor risikoen din er for å få hjertesykdom/hjerneslag totalt sett, vurdert opp mot ulempen/utgiften ved å ta kolesterolsenkende medisin hver dag.

Forhåpentligvis har du mange spreke år foran deg, og jeg tror nok jeg ville være tilbøyelig til å forsøke å redusere kolesterolet ditt. Jeg synes du i første omgang skal snakke med legen din om dette, og sammen kan dere vurdere om det er noe å hente i på kostendringer. Du bør forsøke dette før du eventuelt oppstarter kolesterolsenkende medikamenter.