Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Høyt blodtrykk?

Spørsmål

Blod trykk over tid 145/95 målt i sengen. Slank, aldri røkt, mosjonerer, spiser relativt sundt, salter aldri maten ekstra, drikker lite alkohol (1-2 glass rødvin hver 14.dag) Hadde lavt blodtrykk som ung. Fikk klamydia da jeg var 31 år. Ble veldig dårlig. Har ofte vondt i nyrene etter det. Urin som varierer ofte i farge. Tar Eviana mot hetetokter. Har ikke barn. Glemmer mye og har slitt med irritert tarm over flere år. Venter nå på å komme til ernæring spesialist etter at avføringsprøver var uten blod og ellers greie. Hva kan jeg gjøre for å redusere blodtrykket ? Hva kan det skyldes ? Ønsker å finne årsaken istedet for å begynne m medisiner. Far døde av hjerneblødning 83 år, fetter ( farssiden) døde av sprukken åre i hjernen 16 år. Er det uvesentlig arvelige sykdommer gjerne følger mor?

Svar

Hei.

Blodtrykk over 140/90 ansees som for høyt. Men det betyr ikke at dette blodtrykket nødvendigvis vil kunne medføre fremtidig helseskade eller sykdom for den som har det. Det avhenger i svært stor grad av om man har andre risikofaktorer samtidig, slik som røyking, overvekt, diabetes, fysisk inaktivitet, hjerte-karsykdom forøvrig m.v.

Du har fått målt et blodtrykk som er såvidt forhøyet: 145/95. Du er en frisk kvinne på 56 år, tilsynelatende uten andre risikofaktorer i det hele tatt. Da er det veldig mulig at dette blodtrykket ikke har noen som helst negativ innflytelse på din helse og leveutsikter.
Det er også veldig viktig å være oppmerksom på at et forhøyet blodtrykk IKKE er en sykdom, men kun et tall, som i noen situasjoner og hos noen personer kan gi økt risiko for sykdom i fremtiden.

Jeg vil så svare på dine spørsmål ett av gangen:

"Hva kan jeg gjøre for å redusere blodtrykket?"

Det er ikke nødvendigvis slik at du faktisk trenger å redusere ditt blodtrykk, eller at du har noe å hente på det helsemessig. Ut fra de opplysningene du kommer med her, er du i lavrisiko-sone, siden du er slank og aldri-røyker, du lever sunt og trener. En kvinne med et såvidt forhøyet blodtrykk som det du har, og ellers ingen risikofaktorer, har som hovedregel ingen grunn til å bekymre seg over et såvidt forhøyet blodtrykk som det du har, og vanligvis ingen nytteverdi av å få blodtrykket lavere. Diskuter dette konkret med legen din for en konkret vurdering, men ut fra foreliggende info ser det slik ut.
Legen din kan i sammen med deg gå igjennom "kardiovaskulær risikokalkulator", hvor det etter alt å dømme vil klart fremgå at du er en lavrisikopasient, som ikke har noen forventet helseeffekt av å få lavere blodtrykk.

Men når du først har stilt spørsmålet om hvordan det går an å selv få ned et blodtrykk, så er svaret "sunn livsstil". Dvs trening, sunn kost, la være å røyke, ikke være overvektig. Men alt dette har jo du på plass allerede, så det er neppe så mye å hente på livsstilsendringer for din del.

"Hva kan det skyldes ? Ønsker å finne årsaken istedet for å begynne med medisiner. "

Vi er som mennesker dypt og fundamentalt nysjerrige, og det første som slår oss, er ofte nettopp dette "hvorfor". Men når det gjelder helse og sykdom, så er det slett ikke alltid at det er et spørsmål som har noen som helst praktisk nytteverdi. Sykdom generelt skyldes i de fleste tilfeller uflaks og tilfeldigheter. Genetiske forhold kan i noen sykdommer også spille inn. Og livsstil, som f.eks. røyking. Men den utvilsomt største enkeltårsak til sykdom er faktisk ren uflaks og tilfeldigheter.
Når det gjelder høyt blodtrykk (som du knapt har, forøvrig), så vet vi at i over 90% så finnes der ingen påvisbar årsak. Da blir løsningen uansett, for de som trenger å få ned blodtrykket, å få ned trykket med livsstilsendringer og/eller medisiner. Nytteverdien av det reduserte blodtrykket, dvs reduserte sjanser for fremtidig sykdom er det man er ute etter. Hvorfor-spørsmålet er i de aller fleste tilfeller av høyt blodtrykk irrelevant, og uten svar.

Rent generelt så vet vi at høyt blodtrykk kan skyldes mange faktorer som virker sammen: genetikk, kosthold, kroppsvekt, mangel påfysisk aktivitet, røyking, stress. Nyresykdommer og høyt stoffskifte kan også gi høyt blodtrykk. Derfor sjekker vi alltid pasienter med nyoppdaget høyt blodtrykk for nettopp slike ting, for å tilse at der ikke er noen bakenforliggende årsaker som kan behandles. Men det er det altså ikke i over 90% av alle tilfeller av høyt blodtrykk, -som du knapt nok har.

Håper det var en grei informasjon. Fortsett din sunne livsstil, og så kan du heller kontrollere blodtrykket ditt år om annet, for å tilse at det ikke stiger ytterligere, men her og nå er det avgjort ikke noe du trenger å gjøre noe med eller bekymre deg over.
Ha det bra.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-