image: Fordeler og ulemper med blodtrykkssenkende medisiner

Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Fordeler og ulemper med blodtrykkssenkende medisiner

Spørsmål

Hei. Jeg er en mann 52 år og over gjennomsnittet sprek. Driver på med veteranløp på skøyter og sykler mye. Har også et sunt kosthold. Men allikevel har jeg litt overkant høyt blodtrykk (160/97) sist jeg var hos bedriftslegen. Hun anbefalte at jeg måtte dra til lege for nærmere utredning. Jeg har sannsynligvis arvet dette fra min mor da hun hadde angina og forhøyet blodtrykk i tidlig alder. Det jeg nå er litt bekymret for er å bli satt på medisiner som vil gå utover prestasjonen min på skøytebanen og syklinga. Så viste det viser seg under min utredning hos legen at han anbefaler meg medisiner. Hvilken medisin vil du anbefale hvis det ikke skulle være noe underliggende sykdom, men bare genetisk? Det er jo veldig mange medisiner å velge i, selv for en lege tenker jeg.

Mann 52
Svar

Hei.

Hvorvidt du bør eller ønsker å få ned blodtrykket ditt, er først og fremst din avgjørelse, og ikke legens, naturligvis. Legen er kun en rådgiver, og du velger om du vil følge legens råd eller ikke. Og for å ta gode avgjørelser, må du være best mulig informert. Det betyr at du må ha god oversikt over potensielle fordeler med å få ned blodtrykket, først og fremst å redusere fremtidig mulighet for hjerte-karsykdom, og ulemper, slik som det å måtte ta en tablett hver dag, kanskje resten av livet, med mulighet for bivirkninger. Når det er sagt, har folk flest ikke bivirkninger av blodtrykksmedisiner, men samtidig vet vi at alle kan gi bivirkninger. Og å vite om man får en bivirkning eller ikke, er umulig uten å forsøke. Og det er forsåvidt ikke noe stort valg å gi en blodtrykksmedisin et forsøk, for får du en bivirkning, for eksempel nedsatt yteevne idrettslig, så er det jo bare å slutte igjen, og du er tilbake til der du var.

Vi vet videre at bruk av blodtrykksmedisiner reduseres statistisk sjanse for fremtidig hjertekarsykdom hos personer med høyt blodtrykk, men det er statistikk, og det sier ikke noe om hvorvidt du personlig vil ha nytte av det, eller om du ville ha levd like lenge og like frisk uten blodtrykksmedisin. I medisin opereres det med et begrep som heter "numbers needed to treat", og det er et tall på hvor mange mennesker som må bruke en medisin, for at en annen person vil kunne unngå sykdom og død, mens de selv ville levd like lenge og like friskt, uten medisiner. Og for blodtrykksmedisiner er dette tallet høyt. Men det er også høyst individuelt, og i svært stor grad avhengig av om man har andre risikofaktorer for hjertekarsykdom i tilegg, hvilket du kanskje ikke har, siden du er i god form og sannsynligvis er slank og ikke-røyker, og ikke har diabetes.

Hvorvidt man vil kunne ha nytte av blodtrykksbehandling er svært avhengig av hvor mange andre risikofaktorer man har. Du har et blodtrykk på 160/97, altså moderat forhøyet. En person helt uten andre risikofaktorer og med et slikt blodtrykk, har svært mye mindre grunn til å bruke blodtrykksmedisiner enn en person med samme blodtrykk, og med diabetes, høyt kolesterol, røyking, overvekt og mye hjertekarsykdom i familien.

Din lege bør i sammen med deg gjøre en grundig nytte av fordeler og ulemper for deg personlig, ved å bruke blodtrykksdempende medisiner, og se dette i sammenheng med dine risikofaktorer forøvrig, og ikke kun se på blodtrykket i seg selv, og du bør være informert medvirkende i dette valget.

Et veldig nyttig instrument i så måte, er de mange "kardiovaskulære risikokalkulatorer" som er tilgjengelig. Der kan man legge inn personlige variabler som blant annet blodtrykk, kolesterol, røykestatus, diabetes osv, og komme ut med et statisistisk tall på hvor stor reduksjon i sannsynlighet for fremtidig mulig hjertesykdom akkurat du kan komme ut med, ved å senke blodtrykket.

Her har du et par slike:

http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no

https://nhi.no/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/diverse/norrisk-10-arsrisiko-for-kardiovaskular-dod/?hp=true

Du kan teste ut disse, og ta med deg resultatet til fastlegen din for å diskutere det nærmere.

Nå vet jeg ikke alt som skal legges inn i disse kalkulatorene for din del, men hvis jeg legger inn at du ikke har andre risikofaktorer, så har du med et blodtrykk på 160 en risiko på 5% for å dø av hjertekarsykom i løpet av 10 år. Hvis du får ned blodtrykket til 120 i overtrykk ved hjelp av blodtrykksmedisiner, endres risikoen til 3%. Det betyr at du har en svært lav risiko uansett, og den reduseres minimalt ved å få ned blodtrykket.

Dette må følgelig sees opp mot de potensielle ulemper det er med å bruke blodtrykksmedisiner, inklusiv eventuelle bivirkninger.

Du spør om konkrete anbefalinger av blodtrykksmedisin, for å ikke redusere yteevne. Her har jeg sett det hele i et større perspektiv, altså at du i sammen med legen din må vurdere om det i det hele tatt er "verd bryet", det å bruke blodtrykksmedisiner livet ut.

Din fastlege kjenner din helse langt bedre enn jeg gjør, og vil derfor ha langt bedre forutsetninger for å komme med konkrete anbefalinger av medikament. Det jeg kan si, er at for å unngå redusert idrettslig yteevne, bør du ihvertfall unngå medikamenter i gruppen betablokkere, hvilket ikke er noe problem siden det finnes svært mange andre alternativ. Men ethvert medikament, også alle blodtrykksmedisiner, kan potensielt ha bivirkninger, inklusiv trøtthet og redusert yteevne, så det finnes ingen "sikre valg" for å unngå redusert sportslig yteevne. Og den eneste måten å finne ut av dette er å teste ut et medikament, om du og legen din nå kommer frem til at du velger å starte med blodtrykksmedisiner.

Jeg håper at informasjonen her er til nytte for deg, for best mulig valg. Lykke til.