Blodtrykksmedisiner

Spørsmål

Hei,for ca 5 år siden fikk jeg påvist høyt blodtrykk.(110/180/190)
Etter ca 1 års forsøk med akupunktur m.v på Balderklinikken, fikk jeg ikke blodtrykket nok ned. Begynte med cozar, økte etter et år opp til cozaar comp.(NO 98DATOP) Fikk så etter en tid også i tillegg en Kredex 25 MG (No 98ENPAC). Var hos Legen i dag. (Dessverre- nye leger hver gang-men de har opplysninger på data.)
Blodtrykket ble målt til 90/154 90/164 0g 90/170. Alle mulige blodprøver tatt. Bra resultat også kolestrol. Han anbefalte meg å ta en ny medisin i tillegg, nemlig Albyl E 75 mg. (No 100) Jeg kan ikke se at denne medisinen er spesielt nevnt som blodtrykkmedisin. Jeg er også litt redd for å begynne med blodfortynnende. Jeg er også betenkt over at jeg også denne gang traff en ny lege som ikke kjenner meg. Jeg går mye og føler meg i god form. Jeg spiser fornuftig. Drikker alkohol bare i helgen. (men det blir ofte litt for mye i helgene- fredag lørdag og noen ganger søndag) Jeg røyker ikke. Jeg har vært og er toppleder i norske bedrifter i 20 år. Føler at jeg ikke stresser så mye som før. Holder vekta sånn noennlunde.
Spørsmål syns du det er fornuftig og kombinere ovennevnte 3 medisiner?- eller har du andre råd til meg.(jeg har jo også nå hatt noe høyt blodtrykk i 5 år- det bekymrer meg)

Relevante sykdommer/medisiner: Ikke påvist andre sykdommer

Mann, 55 år

Svar

Hei!

Høyt blodtrykk er som du sikkert har fått med deg en av vår tids folkesykdommer. En hverdag preget av stress, høyt arbeidstempo, og ofte usunt kosthold er medvirkende årsaker til dette. I tillegg kommer den høye andelen som røyker. Alle disse faktorene, og mange flere, er med på å øke forekomsten av høyt blodtrykk (hypertensjon) og andre sykdommer i hjerte- og karsystemet.

Høyt blodtrykk deles inn i to hovedgrupper, primær og sekundær hypertensjon, hvor den siste er den klart mest vanlige.

Hos de personene som lider av sekundær type så er det høye blodtrykket en følge av en annen sykdomstilstand i kroppen. Dette kan for eksempel være enkelte hormonforstyrrelser eller en innsnevring av hovedblodåren til en eller begge av nyrene. Vel 10 % av hypertensjontilfellene er av sekundær type og de debuterer ofte i relativt ung alder (20-35 år), et annet særtegn er at slik hypertensjon er vanskelig å behandle med blodtrykkssenkende medikamenter alene. Ofte blir trykket svært høyt hos personer med sekundær hypertensjon, gjerne over 200 i overtrykk og godt over 100 i undertrykk.

Primær hypertensjon foreligger når man ikke kan finne noen sikker årsak til det høye trykket, her er det altså en generell redusert evne i kroppen til å regulere blodtrykket innenfor de grensene som er definert som normale.

Når det gjelder din situasjon så forstår jeg det slik at det høyeste trykket som ble målt sist du var hos legen var 170 i overtrykk og 90 i undertrykk. Dette er ikke veldig høyt for din aldersgruppe og kommer inn under definisjonen ukomplisert hypertensjon. I tillegg så finnes der et fenomen som kalles "white-coat-pressure", dette henspeiler på at mange mennesker får ekstra høyt trykk når de er hos legen for å måle blodtrykket. Dette er forårsaket av at man ofte er litt ekstra stresset i slike situasjoner, man vil jo gjerne at blodtrykket skal være normalt og er derfor engstelig for at målingen skal vise noe annet. Det finnes måter å unngå dette problemet og det skal jeg komme tilbake til litt senere.

Når det gjelder dine blodtrykksmedisiner så har du i realiteten tre forskjellige, og da tar jeg ikke med Albyl-E. Cozaar Comp inneholder et stoff som kalles Losartan, dette stoffet stopper virkningen av et av kroppens hormoner (angiotensin II) som vanligvis virker på en måte som hever blodtrykket. I tillegg inneholder det et stoff som kalles hydroklortiazid, dette er et relativt mildt vanndrivende middel som virker blodtrykkssenkende ved å hjelpe kroppen til å kvitte seg med ekstra væske.
Kredex inneholder stoffet Karvedilol som virker direkte på reseptorer i blodårene våre slik at disse utvider seg noe og dermed senkes trykket.
mens Cozaar comp er et hyppig brukt blodtrykkssenkende middel, så er Kredex noe mindre vanlig. Hvilket middel som skal brukes på hvem er svært varierende fra person til person, men selv ville jeg nok prøvd noe annet før jeg gikk over til Kredex. For eksempel har mange god effekt av medikamenter som kalles for kalsiumantagonister, dette er midler som hemmer effekten av stoffet kalsium på blodårene og på hjertemuskulaturen og på denne måten senker blodtrykket og letter hjertets arbeid. Nå kan det godt hende at den legen som satt deg på kredex har tenkt på dette men av forskjellige grunner har funnet ut at dette ikke passet i ditt tilfelle. Det kan jeg ikke uttale meg om men du kan jo diskutere det neste gang du er på legekontoret.

Når det gjelder Albyl-E så har du helt rett i at dette ikke er en medisin mot høyt blodtrykk, det har en blodfortynnende og til dels smertestillende effekt (inneholder det samme som Aspirin og Dispril). Albyl-E har i utgangspunktet ikke noe i en behandling for høyt blodtrykk å gjøre. Det som legen din kanskje har tenkt på er at hypertensjon øker sjansene for angina pectoris og i verste fall hjerteinfarkt. Siden Albyl-E minsker sjansen for slike sykdommer noe er det kanskje grunnen til at du har fått dette middelet. Imidlertid høres det ikke ut som du er i den gruppen som trenger blodfortynnende medisiner og jeg synes du skal få en ny vurdering på dette.

Det er selvfølgelig kjedelig at du hver gang må forholde deg til en ny lege, men det er dessverre et tilbakevendende problem spesielt for dem som bor utenfor større byer eller tettsteder. Nå vet ikke jeg hvo du bor men jeg minner om at man står fritt til å skifte fastlege opptil 3 ganger i året. Kanskje finnes det et legekontor i nærheten med noe mer permanent bemanning?

Jeg nevnte over at det fantes måter å unngå problemet med "white-coat-pressure". Dette kan gjøres ved hjelp av så kalt 24-timers blodtrykksmåling. Dette utføres ved at du får med deg hjem et apparat som måler blodtrykket ditt jevnlig over en 24-timers periode mens du lever som normalt hjemme og på jobb. På denne måten får man både helt eller delvis eliminert falske høye trykkmålinger, pluss at man får et bilde av hvordan blodtrykket svinger i løpet av døgnet. Snakk med legen din om dette.

Jeg synes altså at du skal be om en ny vurdering når det gjelder behovet for Albyl-E samt at du kanskje bør få utført en slik 24-timers måling. Men jeg gjentar også at blodtrykket ditt ikke er ekstremt høyt så det er ingen umiddelbar fare for at det skal føre til noe alvorlig. Imidlertid er det viktig at du regelmessig følger det opp i samarbeid med lege, fortrinnsvis en som du har et mer permanent lege-pasient forhold til.

Håper dette har vært til hjelp!