Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Blodtrykk om natten og utvidet hovedpulsåre.

Spørsmål

Hei og takk for hurtig svar på henvendelsen fra en 80 år gammel mann 29.03.2018. Tilleggsspørsmål: Jeg har i de siste 40 årene gått på diverse blodtrykksmedisiner, de siste 10 årene på Amlodipin på grunn av høyt systemisk blodtrykk. Jeg har fokusert på det lave blodtrykket om natta, 108/44 - puls 46, frykter at den ENE nyra mi skal kollapse, et stort antall nefroner går jo dukken hele tiden som en naturlig prosess. Du foreslår å redusere, ev. seponere Amlodipindosen. Hvorfor, mener du at blodtrykket om natta er kritisk lavt? Hvilke blodtrykk bør jeg tilstrebe? Er det en annen type blodtrykksmedisin jeg ev. bør bytte til? AORTA ASCENDENS :4.6 cm(normal diameter i aorta descendens). Av Laplace lov fremgår det at det veldig viktig å holde det systoliske blodtrykket på et så lavt nivå som mulig! Hvilket nivå? Nok en gang takk for svar fra en ekspert på området.

Mann 80
Svar

Hei! 

Du benytter amlodipin på grunn av høyt systemisk blodtrykk. Blodtrykket ditt er lavt om natten, og du har et relativt lavt slagvolum med en puls gjennomsnittlig på 46. Det vi kaller drivtrykket er det såkalt MeanArteialPressure (MAP), som er det midlere blodtrykket. Dette beregnes ved formelen: MAP = ((diastolisk x2)+systolisk Blodtrykk/3. Normalverdiene bør ligge mellom 70-110 mmHg. Du har et MAP trykk som er riundt 65mmHg. Med andre ord noe lavt. Du er 80 år og vil ha behov for et noe høyere MAP, og derfor vil jeg ut fra det du beskriver tilrå at du kanskje bør ta bort Amlodipin. Du bør gjøre dette i sammen med din behandlende lege. Laplace lov sier at man bør holde blodtrykket lavt og da spesielt dp/dt, det vil si hvor kraftig pulsslagene "slår" mot karveggen. Du har imidlertid et såpass lavt blodtrykk, at det ikke medfører en fare for at denne utvidelsen på 4.6 cm  skal sprekke selv om du har noe høyere blodtrykk. Det er viktig at du opprettholder god blodgjennomstrømning i nyre og hjerne. 

Lykke til !

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-