Blodtrykk og uførhetsgrad

Spørsmål

HOYT BLODTRYKK.

Kan man bli halvt ufør eller helt ufør av høyt blodtrykk ?? Jeg har gått på medisin i 8 år. kan jeg noengang slutte med medisin ???

Sykdommer: høyt blodtrykk
Medisiner: unilock 100 mg.

Kvinne, 39 år

Svar

Hei!

Det er svært sjelden et høyt blodtrykk gir symptomer, kun ved svært høye og svært lave verdier. De aller fleste merker ingenting til at blodtrykket er forhøyet.

Det er vanlig å forsøke å finne en vedlikeholdsdose med medisiner som holder blodtrykket stabilt og normalt. Etter en stund kan man forsøke å trappe ned på medisinene for å se om trykket holder seg normalt elelr går opp igjen. Går det opp igjen må man begynne med medisiner igjen.

Noen må bruke blodtrykksmedisiner hele livet.

Jeg har ikke hørt om noen som har vært ufør på grunn av høyt blodtrykk, og i og med at det gir lite eller ingen symptomer synes jeg ikke høyt blodtrykk i seg selv er en god nok grunn til uføretrygding.

Imidlertid kan det jo være andre faktorer som gjør at man vurderer uføretrygd og føler seg ute av stand til å jobbe. I så fall er det viktig å diskutere dette med sin fastlege.