Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Blodtrykk og nyresykdom

Spørsmål

Hei. Nyreproblemer. Har bodd permanent i Thailand siden 2010.Biopsi i Bergen 2006.Diagn. Chronic reneal disease.Har hatt problemet fra ca 1990. Har blitt fortalt at p.g.a. sykdommen bør trykket ligge på ca 130. Nyreprob. har vært stabilt, har i dag creatinine på ca 2,0.Har for tiden prob. med blodtrykket. Fra 2010 brukte jeg Candesertan uten prob.Fikk her borte foreskrevet CarDOXA 2 mg. Gikk bra en periode,men økning i trykket etter en tid. Fikk foreskrevet Madiplot to ganger på forskjellig sykehus, men jeg ble meget syk av medisinen.Sa fra til legen at jeg ikke ville ta medisinen mere. Fortsatte med CarDOXA. Trykket beg å øke til 150-155.Fikk foreskrevet Lercadip 20 mg som tilleggsmedisin.Tar nå enhalv tab av Lercadip+2 tab CarDOXA. Tar medisinen om morgenen. I starten droppet trykket fra ca 155 til 110 etter ca 2,5 timer etter inntaket. Nå dropper trykket til 130 om morgenen men øker utover dagen til ca 150-155. Undertrykket er ca 92. Jeg føler at tab ikke virker etter hensikten. Har du forslag til annen type medisin som kan hjelpe på et mere stabilt trykk. Her borte er det pengene som styrer alt. jeg er ikke så sikker på at hensynet til pasienten kommer først. Av annen medisin bruker jeg Puride 100mg, Orfarin 3mg. (Hadde DVT for 40 år siden) Jeg røker ikke,2 små bokser øl pr måned,trimmer litt hver dag(roapparat,sykling,turgåing) Er ikke overvektig. Ingen andre plager.

Mann 78
Svar

Hei ! Du har kronisk Nyresykdom fra 1990, og har blitt behandlet med Angiotensin II blokker ( Candesertan). Din nyresykdom har vært stabil de seneste årene med stabil kreatinin. Kreatinin er er uttrykk for nyrefunksjonen. Du bor i Thailand, og man byttet blodtrykksmedisinen fra Angiotensin II blokker (Candesertan) til Carduran/ CarDOXA som er en alfablokker. Det vil si at legemiddelet blokkerer alfa reseptorene som blant annet ved stimulering av disse gir vasokonstriksjon, det vil si at arteriene trekker seg sammen. Ved å blokkere disse reseptorene (mottakere på cellene i pulsåreveggen), så hindrer man at disse stimuleres og blodårene trekker seg ikke sammen og dermed får man et lavere blodtrykk. I tillegg til dette bruker du Lercadip som er en kalsiumantagonist. Denne virker inn på hvordan kalsium strømmer inn i cellene. Kalsium er viktig for muskelcellene når de skal trekke seg sammen. Ved å hindre at kalsium strømmer inn i cellene hindrer man at den glatte muskulaturen trekker seg sammen og gir mindre motstandog dermed lavere blodtrykk. Begge legemidler virker ved å gi mindre motstand i pulsårene og dermed lavere blodtrykk. Ditt blodtrykk varierer mellom 130-150 systolisk med et undertrykk (diastolisk) trykk på 90. Du er 78 år. Den kombinasjonen av legemidlerdu tar er en mulig behandling av ditt blodtrykk. En annen mulighet er å benytte for eksempel for eksempel Candeseratan alene eller sammen med Lercanidipin. Man kan også benytte en Angiotensin II blokker ( Candesertan) i kombinasjon med et diuertika for eksempel Atacand Comp. Hva gjelder blodtrykksbehandling så er det flere ulike kombinasjoner av blodtrykkssenkende legemidler. De blodtrykkende du angir er ikke spesielt alarmerende. Det hadde også vært interessant å sett hvordan døgnprofilen din var i forhold til blodtrykket ditt. Det er derfor mulig at man skal gjøre en doseendring med de legemidlene du har, eller at man bytter tilbake til f.eks. Candesertan (Atacand). Det er viktig at du har en lege du har tiltro til og som følger deg godt opp. Du må ikke foreta medisinendringer på egen hånd.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-