Blodtrykk og alkohol

Spørsmål

Jeg har vært behandlet for hypertensjon siden jeg var i slutten av 40-årene. På Lommelegens sider om høyt blodtrykk står det at man bør unngå alkohol i større mengder fordi dette forverrer sykdommen.
(Jeg vet ikke hva som menes med "større mengder" eller "høyt forbruk".) I samråd med min fastlege har jeg kjøpt en blodtrykksmåler slik at jeg kan kontrollere trykket selv med jevne mellomrom. Det viser seg at straks jeg begynner å innta alkohol i en eller annen form synker blodtrykket. Etter en halv flaske rødvin har trykket sunket betydelig. Hva er årsaken til dette?
Siden alkohol beviselig har en heldig virkning på blodtrykket for en med forhøyet blodtrykk, må det være andre årsaker til at alkohol er uheldig for blodtrykkspasienter. Hva er disse?

Relevante sykdommer/medisiner: Forhøyet blodtrykk. Siste måling: 155/90 Daglig:
Selo-Zok 100 mg
Cozaar comp. 1

Mann, 64 år

Svar

Hei!

Her må man skille mellom den umiddelbare effekten av et glass alkohol og effektene på kroppen etter lengrevarig, for høyt alkoholinntak.

Når du tar et glass alkohol er det ikke så usannsynlig at blodtrykket faller noe. Du slapper av, roer deg ned og er i en situasjon ganske langt fra legekontoret og blodtrykksmålingene der. Når du drikker alkohol vil blodårene utvide seg noe og trykket kan falle. Denne effekten forsvinner når promillen normaliseres igjen.

På lengre sikt har alkohol en negativ innvirkning på blodtrykket. Dette er godt dokumentert, men likevel er man ikke sikker på de fysiologiske mekanismene bak dette. Man tror at alkohol gjør blodårene mer følsomme for blodtrykksøkende hormoner og sirkulerende stoffer, og at alkohol i seg selv kan ha en blodtrykksøkende effekt. Det er også teorier om at alkohol stimulerer det sympatiske nervesystemet (stressystemet) og at kortisonproduksjonen økes.

Det er nok riktige observasjoner du har gjort, men statistikk fra befolkningsundersøkelser beviser en blodtrykksøkende effekt av alkohol over tid, og at blodtrykket går ned når man slutter å drikke.

Rødvin er sagt å ha en beskyttende effekt på hjertet, spesielt med tanke på infarkt. Dette gjelder ved begrensede mengder - kanskje inntil 2 glass rødvin pr dag (som jo er ganske mye for de fleste). Denne effekten skyldes trolig bl.a. virkning på fettprofilen i blodet, spesielt kolesterolnivået.