Symptomer på hjerneslag

Dersom en person får symptomer på hjerneslag, må vedkommende få hjelp så raskt som mulig. Ikke nøl med å ringe 113!

SYMPTOMER PÅ HJERNESLAG: Personen får ofte akutt hodepine og blir svimmel. Men det er også flere symptomer du bør vite om.  Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
SYMPTOMER PÅ HJERNESLAG: Personen får ofte akutt hodepine og blir svimmel. Men det er også flere symptomer du bør vite om. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Dersom en person får hjerneslag, må man handle raskt. Rask behandling er avgjørende for om personen skal bli tilnærmet frisk. Symptomer på hjerneslag kjennetegnes ved at de er akutt innsettende.

Symptomer på hjerneslag

Mistanke om hjerneslag? Ring 113

Ved slike symptomer som oppstår brått, skal man ringe 113 umiddelbart.

– Flere av symptomene kan ligne på andre tilstander, men det er viktig at dersom symptomene kommer brått, så skal man innta en føre-var-holdning, og betrakte de som mulige tegn på hjerneslag, sier Torgeir Solberg Mathisen, slagsykepleier i LHL Hjerneslag.

Tilstander som man har opplevd tidligere og som gjentar seg, for eksempel hodepine, er sjelden tegn på hjerneslag.

Slagsykepleier i LHL Hjerneslag: Torgeir Solberg Mathisen Foto: Anders Bergersen
Slagsykepleier i LHL Hjerneslag: Torgeir Solberg Mathisen Foto: Anders Bergersen Vis mer

Hjerneslag krever rask behandling

Ved hjerneslag dør to millioner hjerneceller i minuttet. Rundt 85 prosent av hjerneslagene er hjerneinfarkt, som er forårsaket av blodpropp. Disse kan behandles med blodproppløsende middel (trombolyse), men behandlingen må gis før det har gått 4,5 timer fra symptomene oppstår.

– Behandlingen er ikke like effektiv ved fire timer som i løpet av den første timen, derfor er det viktig å handle raskt, sier Mathisen.

Det samme prinsippet gjelder blodpropp-fisking (trombektomi), selv om denne tidsgrensen er litt lenger (6-8 timer).

– Også ved hjerneblødning er det avgjørende med rask diagnostisering og behandling for at resultatet av behandlingen skal bli best mulig.

En annen årsak til hjerneblødning kan være aneurisme i hjernen som sprekker.

HJERNEINFARKT ELLER HJERNEBLØDNING: Hva som er årsaken til hjerneslag er vanskelig å avdekke. Symptomene er like. Foto: NTB Scanpix
HJERNEINFARKT ELLER HJERNEBLØDNING: Hva som er årsaken til hjerneslag er vanskelig å avdekke. Symptomene er like. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Lavere dødelighet

Hvert år rammes 15-16000 personer av slag. 3000 av disse dør som følge av slaget.

– Mange får reise direkte hjem etter oppholdet på slagenheten på sykehuset, noen trenger opphold på rehabiliteringsinstitusjon, mens noen blir innlagt på sykehjem, sier Mathisen.

Spesialist i nevrologi og overlege: Kashif Waqar Faiz Foto: Privat
Spesialist i nevrologi og overlege: Kashif Waqar Faiz Foto: Privat Vis mer

Hva er normalt og unormalt blodtrykk?

Hjerneslag tredje vanligste årsak til død

Halvparten av personene som får hjerneslag får en form for funksjonshemming.

– Hjerneslag er den tredje vanligste årsaken til død, og den vanligste årsaken til alvorlig funksjonshemning, sier Kashif Waqar Faiz, spesialist i nevrologi og overlege ved Nevroklinikken ved Akershus universitetssykehus.

Antall dødsfall som følge av hjerneslag har gått betraktelig ned etter 1950, på grunn av bedre forebygging og nyere/bedre behandlingsmuligheter. Men det kan fortsatt bli bedre, ved at flere kjennetegner symptomene, slik at terskelen for å ringe 113 blir lavere.

LES OGSÅ: Anurisme

Tegn på slag: Disse faresignalene må man være obs på. Foto: NTB Scanpix
Tegn på slag: Disse faresignalene må man være obs på. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Høyt blodtrykk øker risiko for å få hjerneslag

Kilde: FHI