Skal blodtrykket behandles?

Akkurat når og hvordan blodtrykket skal behandles, er en vurdering du og legen gjør sammen

Når og hvordan man behandler blodtrykket er som regel en vurdering du og legen gjør sammen. Unntaket er hvis trykket er veldig høyt. Da er det viktig med rask behandling, og øyeblikkelig sykehusinnleggelse kan bli nødvendig.

-Veldig høyt- blodtrykk snakker vi om hvis undertrykket (det laveste tallet) nærmer seg 120 mm Hg eller høyere, eller hvis det høyeste trykket nærmer seg 200. Da er nemlig risikoen stor for at det kan utvikle seg vann i lungene, hjerteinfarkt og hjerneblødning.

Gjør en helhetsvurdering sammenMen som regel er det ikke så dramatisk, og du og legen kan bruke tid på å finne frem til om du bør behandles, og om dette skal innebære at du skal begynne med medisiner, eller om du først og fremst skal satse på å legge om kosthold og livsstil.

Siden moderat forhøyet blodtrykk som regel ikke gir noen symptomer, krever det ekstra motivasjon og innsats fra deg å legge om vaner og ta medisiner, som kanskje også har ubehagelige bivirkninger. Det er viktig å skaffe seg kunnskap om hvorfor behandling er så viktig, slik at du ikke mister motivasjonen!

Viktige faktorerDisse faktorene må inn i vurderingen for om og hvordan du bør behandles:

  • Hvor høyt er trykket?
    Mange leger vil nok anbefale deg å behandle blodtrykket ditt dersom det stiger opp til 150-160 over 90-95, noen leger kanskje ved enda lavere trykk. Andre igjen vil vente til trykket er 170 over 100. Noen begynner rett på medisiner i tillegg til livsstilsendringer, andre prøver først en periode med livsstilsendringer alene. Jo nærmere et normalt blodtrykk det er, er vurderingen vanskeligere. Det handler jo da først og fremt som å forebygge skader på lang sikt.
    Den viktigste avveiningen blir da trykket satt opp mot hvor mange andre risikofaktorer du har. To leger vil kunne gi forskjellige svar her.
    Det er heldigvis ikke bare én, men mange veier til målet her! Enten du begynner med medisiner, går ned i vekt, legger om kostholdet, slutter å røyke, eller flere samtidig, så trekker alle metodene mot samme effekt: formen går opp og blodtrykket ned!
  • AlderDersom du er ung, kan du forventes å leve med det høye blodtrykket ditt i mange år, og den tiden rekker det kanskje å gjøre stor skade på pulsårene dine. Da er det viktig å behandle for å forebygge skader. Er du gammel når du får høyt blodtrykk, rekker kanskje ikke blodtrykket å gjøre større skade.
  • Andre risikofaktorerDette er noe av det viktigste å vurdere. Et moderat forhøyet blodtrykk utgjør en mye større fare for helsen din dersom du i tillegg har mange andre faktorer som øker risikoen din for hjerte- karsykdom eller nyresykdom. Særlig viktig er: høyt kolesterol, røyking, sukkersyke, fortykket hjertevegg og overvekt. Jo flere risikofaktorer du har, desto viktigere blir det å få i gang effektiv behandling.

Uten medisinerHeldigvis er det slik at mange av risikofaktorene har samme -behandling-: Vektnedgang og fysisk aktivitet kan redusere blodtrykket, overvekt og risikoen for å utvikle sukkersyke. For dem som allerede har fått sukkersyke, kan vektnedgang føre til at man trenger mindre medisiner, eller kanskje kan kutte ut medisinene helt, og bare regulere med kosten! Dessuten øker det livskvaliteten å føle seg i bedre form!

RøykesluttRøykeslutt reduserer risikoen for hjerte- og karsykdom drastisk, og fører dessuten til mye lavere risiko for lungekreft og KOLS. Åreforkalkning går saktere, kroppen blir sunnere og i bedre form.

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen