Høyt blodtrykk: Risikofaktorer

Selv om du ikke har høyt blodtrykk, kan det være nyttig å kjenne til risikofaktorene for å få høyt blodtrykk slik at du kan forebygge det!

Alle mennesker kan få høyt blodtrykk. Men noen faktorer gjør oss mer utsatt for å få det. Her er en liste over de viktigste risikofaktorene for å få høyt blodtrykk.

Høyt blodtrykk eller hjertesykdom i familienDet ser ut som om det er en arvelig faktor ettersom det å ha høyt blodtrykk og tilfeller av hjertesykdom har en tendens til å hope seg opp i familier. Dersom flere i din familie har høyt blodtrykk, eller du kjenner til flere tilfeller av hjertesykdom, må du regne med at din risiko er økt for at du kan få det samme. Samtidig er det viktig å huske på at man også -arver- mønstre for kosthold og aktivitet, og dersom disse vanene er uheldige, kan du gjøre noe med risikoen!

OvervektOvervekt øker belastningen på hjertet, og personer som er overvektige er mer utsatt for å utvikle høyt blodtrykk.

Røyking Nikotinet i sigarettene fører til at blodårene i hele kroppen trekker seg sammen, og dette fører til høyere blodtrykk. Dessuten bidrar røyking til åreforkalkning som gjør årene dine trangere og stivere, som igjen betyr økt motstand for hjertet og høyere blodtrykk. I tillegg finnes det stoffer i røyken som kan gjøre blodet ditt seigere og dermed øke risikoen for blodpropp.

Sukkersyke Man tror at insulinet påvirker blodåreveggen på en uheldig måte. Det er viktig å prøve å regulere blodsukkeret så godt som mulig, av mange grunner, blant annet for å motvirke høyt blodtrykk og risiko for hjertesykdom.

Nyresykdom Noen nyresykdommer kan føre til at blodtrykket blir høyt. Nyrene skal normalt regulere hvor mye salter og væske som kroppen skal skille ut eller spare på. Hvis denne reguleringsmekanismen blir dårlig på grunn av nyresykdom, kan salter og væske hope seg opp i kroppen. Personen får et større blodvolum, dvs en større mengde blod som skal flyttes rundt i kroppen på samme tid som før. Det fører til at trykket inne i blodårene og i hjertet stiger. Legen kan få mistanke om nyresykdom dersom du har høyt blodtrykk samtidig som du har unormale funn i urinprøven. Har du det, vil du bli sendt videre til spesialundersøkelser som kan avsløre tilstanden.

Høyt og vedvarende stressnivå
Når vi er i en stresset situasjon, stiger blodtrykket forbigående hos oss alle. Dette er en normal reaksjon. Men dersom stressnivået er høyt over lengre tid, tror man at dette kan bidra til at blodtrykket blir varig forhøyet.

Høyt alkoholkonsumStørre mengder alkohol er farlig for mange ting, men blant annet er det ikke godt for blodtrykket. Dersom du allerede har et høyt blodtrykk, kan det å konsumere mye alkohol forverre blodtrykket.

Høyt inntak av salt i maten
Noen mennesker er salt-følsomme og får økt blodtrykk av å spise mye salt, mens andre ikke ser ut til å reagere med noen særlig blodtrykksøkning.

Fysisk inaktivitet Fysisk inaktivitet øker risikoen for å bli overvektig. Med mindre muskelmasse vil heller ikke forbrenningen være på topp. Fysisk aktivitet styrker hjertet og øker forbrenningen.

Alle disse faktorene regner man altså med kan øke risikoen for å få høyt blodtrykk. Men for at det skal føre til alvorlige komplikasjoner som hjerteinfarkt, blodpropp eller hjerneslag, spiller også andre faktorer inn: Høyt kolesterolnivå gjør blodårene trangere og stivere, og sammen med høyt trykk utgjør det en alvorlig risiko for hjertesykdom.