For mye fett i blodet

Alle vet at kolesterol er noe som bør være lavt. Men hva er egentlig kolesterol og hvorfor er det så farlig?

Hva er kolesterolKolesterol er et fettstoff som er en naturlig del av membranen i alle cellene i kroppen. Derfor er vi avhengige av å ha kolesterol. Kroppen vår produserer selv det kolesterolet den trenger, og vi trenger derfor ikke kolesterol tilført via kosten.

Kolesterol er ett av fettstoffene vi har i kroppen, et annet viktig stoff i denne sammenheng er triglyserider. Lipid er den kjemiske betegnelsen for fettstoff og uttrykket hyperlipidemi blir ofte brukt i for å beskrive høyt nivå av fettstoffer i blodet. Både høye triglyserider og høyt kolesterolnivå regnes som uheldig.

HelserisikoGjennom mange vitenskapelige studier har man sett at høye nivåer av fettstoffer i blodet fører til en økning i risikoen for å utvikle hjertesykdom. Dessuten øker risikoen for hjerneslag og tilstander som for eksempel røykeben.

Det kan være flere årsaker til at en person har for mye fettstoffer i blodet. For noen er det snakke om en arvelig tilstand. Disse har gjerne høye fettstoffer fra ung alder og har høy risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. For andre er det livsstil som er årsaken til de høye fettnivåene, og for mange er det en kombinasjon av disse årsakene.

En del personer med høyt nivå av fettstoffer har også høyt blodtrykk og lav følsomhet for insulin (diabetes type 2). Dette kalles metabolsk syndrom.