Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Koronarstenter og blodpropp

Spørsmål

Jeg er 60 år gammel mann, ikke røyker, har vært veltrent i yngre år, men etter hvert noen år med litt mage. Ble oppdaget og operert primum-defekt da jeg var 36 år, klart meg bra etter dette. Fra 2016 gått med anginasymtomer, uten å skjønne det. Har hatt lipoprotein -a rundt 800. I fjor sommer satt inn åtte stenter, de sa at de valgte det fremfor bypass, siden jeg var operert før i hjertet. Etter dette har jeg gått på Plavix (og albyl-E) Bruker Metoprolol relatert til ekstraslag; VES som har opphav i hjerteskillevegg (er blitt sagt) Etter å ha spilt klarinett hadde jeg opp mot 25 000 i døgnet, men så kan det være helt fint i perioder. Jeg har gått ned 17 kg, og trener nå konsekvent 3 ganger i uken. Jeg har nå 1 uke igjen av Plavix-perioden, på tolv måneder. Jeg har nå på trening pådratt meg en Biceps-ruptur, venter på MR-svar for vurdering av operasjon. Spm. 1 Vi er bekymret fordi jeg skal slutte med Plavix, og kanskje uansett må seponere i tilfelle operasjon. Tiden rett etter man slutter med Plavix er man ekstra utsatt for tromboser, og hvis jeg i tillegg skal ha en operasjon ? Jeg har jo stått på for å holde koronar-karene åpne, og tenker på dette. Klarer ikke trene nå med den vonde armen, og det vil ta litt tid. Spm. 2, Sett bort fra den mulige operasjonen; vil det i årene videre (etter Plavix- slutt) være tilstrekkelig å kun bruke Albyl-e som blodfortynnende ? i forhold til hjertefeil, ekstraslag og alle stentene. Det har også blitt målt moderat forhøyet trykk i lungekretsløpet de siste par år. Spm.3, jeg ble nylig klar over at blodprøver siste to år har vist moderat grad av nyresvikt, (viste lett grad en del år før det) (mulig det hadde noe med hjertefeilen min opprinnelig) Fastlegen har ikke gjort noe i forhold til nyrefunksjonen. Er det noe som kan innvirke på noe, som jeg bør ta hensyn til relatert til min totale helsesituasjon, medisiner osv. for at nyrene ikke skal bli verre. Føler meg i god form, men litt søvnproblemer relatert til kolesterol-medisin.

Mann 60
Svar

Hei !

Du haer fått satt inn i alt 8 stenter, og du er operert for en primum defekt når du var 36 år. Du har hatt en del VES, og bruker Metoprolol for dette. Du trener en hel del, og har gått ned 17 Kg. I samband med dette (?) har du pådratt deg en Bicepsruptur, som du eventuelt skal operere. Du spør om du er mer utsatt for Tromboer rett etter seponering av Plavix, og det det kan du være. Imidlertid kan du få lavmolekylært heparin, som Fragmin eller Klexane, som en tromboseprofylakse etter inngrepet. Du kan derfor bli operert under forutsetning av at du får tromboseprofylakse etter operasjonen i  10 dager Du kan for eksempel få Fragmin 5000 E en gang om dagen i 10 dager. Sprm 2: I utangspunktet skal det være tilstrekkelig å benytte Albyl-E etter et år, under forutsetning av at du ikke har andre kardielle risikofaktorer. Dette har din hjertelege vurdert, og i og med at man sier at du skal kun benytte Albyl-E etter ett år, så er det etter retningslinjene. 3. Din nyrefunksjon er moderat nedsatt og det er ofte ikke annet å gjøre enn å følge med på hvordan den utvikler seg. Om det er en spesifikk årsak til at du har nyresvikt, må man eventuelt behandle den. Det er mange medikamenter som kan påvirke og forverre nyresvikten, men dette er angitt for hvert legemiddel. Det at du følger med på hva du får av legemidler og setter deg inn i bivirkninger  kan være en god ide. Siden du har fått såpass mange stenter, så er det viktig at du tat kolesterolmedisinen din. Når du bruker Plavix bør du unngå NSAIDS.

Lykke til!

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-