Antikardiolipin

Spørsmål

Hei!

Jeg er en kvinne på 31 år som har to friske gutter på 3 og 5 år. Det siste året har jeg hatt to missed abortions, og etter den siste ble det tatt en del blodprøver. Nå viser det seg at jeg har testet positivt (svakt) på antistoffet antikardiolipin. Jeg har forsøkt å finne ut noe om dette, men det eneste jeg har funnet er at det kan føre til blodproppdannelse i morkaken under svangerskap og at man ved svangerskap kan behandles med Albyl-E for å forebygge blodpropp. Jeg lurer på hva slags erfaring man har med denne type svangerskap; er sjansen stor for nye blodpropper i morkake og/eller hos mor dersom man går på blodfortynnende medisiner i svangerskapet? I tillegg lurer jeg på om det er nødvendig med blodfortynnende medisiner også når man ikke er gravid dersom man har dette antistoffet i blodet. PÅ forhånd takk for svar!

Kvinne, 31 år

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei!
Det er nok mange som ikke vet hva antikardiolipin antistoffer er, så først en liten forklaring:
Under normale forhold er antistoffer proteiner som ditt eget immunforsvar bruker for å bekjempe substanser som kroppen din registrerer som fremmede. Eksempler på dette kan være bakterier og virus. Noen ganger registreres imidlertid kroppens egne celler og stoffer som fremmede. I antifosfolipid-antistoff-syndromet (AAS), tror kroppen at fosfolipider (som er en byggestein i cellemembraner) er fremmede og danner antistoffer mot dem. Antistoffer mot fosfolipider kan finnes hos personer med lupus, men også hos personer uten noen kjente plager. Lupus antikoagulant (LAC) og antikardiolipin antistoff (ACA) er de to kjente antistoffer mot fosfolipider som er assosiert med abort.
Du kan nok støte på forskjellige definisjoner og navn på denne tilstanden. Hvis du har to positive utslag på LAC eller ACA, ved to separate tidspunkt, minst 8 uker fra hverandre, vil syndromet kunne diagnostiseres. I tillegg bør ett av følgende kriterier oppfylles; en forhistorie med blodpropp, lave blodplater i blodet eller gjentatte aborter. Andre manifestasjoner kan også forekomme, men er sjeldnere.
Blant kvinner med gjentatte aborter har antistoffer mot fosfolipider vært registrert så hyppig som 11-22%. LAC og/eller mediuim til høye verdier av ACA har vært assosiert med svangerskapsavbrudd i alle deler av svangerskapet. Det er ikke helt kartlagt hva som er mekanismen, men man tror at det kan ha sammenheng med små blodpropper i morkaken. Mange tror at et syndrom med forhøyede antistoffer kan ha mer og mindre aktive perioder, med varierende antistoffnivå, og derfor kan risikoen for abortering variere betraktelig. En vedvarende høy verdi av ACA øker risikoen for abortering.
Det er naturlig å teste kvinner med gjentatte aborter, dårlig fostervekst eller tidlig og alvorlig svangerskapsforgiftning.
Behandlingen for syndormet ved svangerskap er heparin (et blodfortynnende stoff) som gis i injeksjon. Det brukes gjerne i kombinasjon med lave doser av heparin. I noen tilfeller brukes kortison. Alle disse medisinene har potensielle bivirkninger, og risiko og fordeler må veies opp mot hverandre, og avgjørelsen bør tas i samarbeid med gynekolog, hematolog (blodekspert), fastlege og pasient. Disse graviditetene bør følges med ultralydundersøkelse hver måned for å kontrollere fostervekst og tett oppfølging før fødselen. De fleste rapporter fra slik behandling har en suksessrate på 70-75%.
Jeg har ikke klart å finne noen norske tall på dette, men uansett bør du utredes og vurderes av gynekolog og blodekspert (hematolog) i forbindelse med kommende svangerskap.

Så langt jeg har klart å bringe på det rene anbefales ikke blodfortynnende behandling utenom svangerskap før det eventuelt har funnet sted en episode med blodpropp. Dette er fordi de fleste med forhøyede antistoffer aldri har plager av dette.

Lykke til!!

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn