Sukker og åreforkalkning

Spørsmål

Je har nedsatt funksjon i halspulsårene (ca 20% åpne).jeg leser på nettet under åreforkalkning at det nå finnes et sukkerstoff som får plakket til å forsvinne ut av kroppen.Hvordan går jeg frem?

Svar

Hei !

Du har fått påvist trange pulsårer til hjernen og har lest om sukker som kan løse opp kolesterolet. Det sukkeret som nevnes er 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPβCD). Cyclodextrin. Man har vist på mus at dette kan løse opp kolesterol plakk og skille dette ut med urinen.  Cyclodextrin er benyttet som transportører (hjelpestoffer) i legemidler, men det er i de siste årene at selve cyclodextrinet i seg selv har fått oppmerksomhet. Det er som med alt annet også beskrevet bivirkninger ved bruk av Cyclodextrin som hørselstap både hos mus og mennesker. Det foregår i dag studier omkring Cyclodextriner, og det kan bli et legemiddel for framtiden. Når du spør om hvordan du går frem, så må du inntil videre avvente den forskningen som gjøres i dag, før Cyclosporin eventuelt blir kommersielt tilgjengelig . Et legemiddel som reverserer åreforkalkning vil være av stor betydning for mange mennesker.