Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Micro CRP

Spørsmål

Hei! Jeg har sett på prøvesvar fra FUrst pasient, jeg har S- micro CRP på >10 . Slik jeg forsto bør den være 5> Helst lavest mulig. Vanlig CRP var på 18. Jeg bekymrer meg for den høye s-micro CRP men legen min hadde ikke hørt om dette før og sa det ikke var noe å bry seg om. Jeg føler det bør følges opp. Hva anbefaler du som hjertelege?

Kvinne 56
Svar

Hei !

Du har en forhøyet Mikro-CRP ( Høysensitiv CRP). Du hadde også en forhøyet CRP på 18. Forhøyet nivå av høy-sensitivt CRP hos personer som føler seg friske er assosiert med øket risiko for kardiovaskulær sykdom, som hjerteinfarkt og hjerneslag. Høy sensitivt CRP ( Mikro CRP) blir imidlertid også påvirket av sykdom, og en enkel måling av mikro-CRP vil derfor ikke være avgjørende for å si at du har en øket risiko. 18 i CRP er også over normalverdien og kan tyde på annen sykdom. I og med at du nå har tatt Mikro-CRP, så kan du følge den opp ved å ta denne om igjen etter noen uker. Hensikten med å ta Mikro-CRP er å gjøre en risikovurdering i forhold til sannsynlighet for hjerte-karsykdommer. En del av årsaken til hjerte-karsykdommer kan være betennelsesforandringer i karveggen i de cellene vi kaller for "endotelceller". Lokal betennelse med frisetting av markører for betennelse kan gjøre at de forandringene i karveggen som kan gi blodpropp i pulsårer blir mindre stabile og dermed kan man få dannet en blodpropp i området. Det er også studier som kan tyde på at om man har forhøyet mikro eller høy-sensitivt CRP, så kan man ha nytte av å bli behandlet med kolesterolsenkende legemidler som rosuvastatin.  Har du forhøyet mikro-CRP så bør du ta prøven på nytt, for faktisk å se om dette er en "virkelig " høyning av mikro-crp eller om det er en forbigående tilstand. Er dette noe som varer så må man vurdere din kardiovaskulære risikoprofil. Fastlegen blir jo viktig i oppfølgingen av dette.