Micro CRP

Spørsmål

Hei! Jeg har sett på prøvesvar fra FUrst pasient, jeg har S- micro CRP på >10 . Slik jeg forsto bør den være 5> Helst lavest mulig. Vanlig CRP var på 18. Jeg bekymrer meg for den høye s-micro CRP men legen min hadde ikke hørt om dette før og sa det ikke var noe å bry seg om. Jeg føler det bør følges opp. Hva anbefaler du som hjertelege?

Kvinne 56

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei !

Du har en forhøyet Mikro-CRP ( Høysensitiv CRP). Du hadde også en forhøyet CRP på 18. Forhøyet nivå av høy-sensitivt CRP hos personer som føler seg friske er assosiert med øket risiko for kardiovaskulær sykdom, som hjerteinfarkt og hjerneslag. Høy sensitivt CRP ( Mikro CRP) blir imidlertid også påvirket av sykdom, og en enkel måling av mikro-CRP vil derfor ikke være avgjørende for å si at du har en øket risiko. 18 i CRP er også over normalverdien og kan tyde på annen sykdom. I og med at du nå har tatt Mikro-CRP, så kan du følge den opp ved å ta denne om igjen etter noen uker. Hensikten med å ta Mikro-CRP er å gjøre en risikovurdering i forhold til sannsynlighet for hjerte-karsykdommer. En del av årsaken til hjerte-karsykdommer kan være betennelsesforandringer i karveggen i de cellene vi kaller for "endotelceller". Lokal betennelse med frisetting av markører for betennelse kan gjøre at de forandringene i karveggen som kan gi blodpropp i pulsårer blir mindre stabile og dermed kan man få dannet en blodpropp i området. Det er også studier som kan tyde på at om man har forhøyet mikro eller høy-sensitivt CRP, så kan man ha nytte av å bli behandlet med kolesterolsenkende legemidler som rosuvastatin.  Har du forhøyet mikro-CRP så bør du ta prøven på nytt, for faktisk å se om dette er en "virkelig " høyning av mikro-crp eller om det er en forbigående tilstand. Er dette noe som varer så må man vurdere din kardiovaskulære risikoprofil. Fastlegen blir jo viktig i oppfølgingen av dette.

Vent litt. Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Send inn ditt spørsmål nå, og få svar fra en lege på mail innen 3 dager fra kr. 259,-.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Kommersiell tjeneste
Skriv inn spørsmålet her:
0/2000 tegn