Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Medisinering etter hjerteinfarkt og høyt kolesterol

Spørsmål

Hei, jeg hadde et infarkt i 1990. Har hatt få plager i ettertid. I 2017 ble det imidlertid påvist hjertesvikt. Ble medisinert med godt resultat. I mars 2018 be en kransarterie (som hadde vært tett siden 1990) åpnet ved UNN, Tromsø Allerede i 1990 ble det påvist meget høyt kolestrol. Jeg har siden vært medisinert for dette - med ulike medisiner og bivirkning. Jeg har nå brukt Praluent 150 mg sammen med Ezetimib 10 mg siden vår 2018. Siste blodprøve viste kolestrolnivå på 1,9 og min fastlege vil nå reduserte Praluent til 75 mg. Mitt spørsmål er: Hvorfor skal jeg fortsette med Ezetimib (som gir flest bivirkninger) når kolestrolnivået er så lavt som nå?

Mann 75
Svar

Jeg er usikker på om den verdien du angir for kolesterolet er ditt totalkolesterol, eller  LDL nivå. Behandlingsmålet ved etablert hjerte-kar sykdom som du har,  er  et  LDL på 1.8mmol/l .  Verdien din på 1.9 mmol tilsier at behandlingsmålet er nådd. Dersom verdien på 1.9mmol/l er totalkolesterol så er dette et svært lavt totalkolesterol. Praluent og Ezetimib har ulike angrepspunkter for å redusere kolesterolet ditt. Praluent virker  ved å hemme de såkalte PCSK9 og hindrer at PCSK9 binder seg til LDL-reseptorer i leveren (LDLR). Dette gjør at LDLR som kan binde LDL-kolesterol øker, og dermed senker LDL-nivået. Ezetimib hindrer at kolesterolet tas opp i tarmen. Dersom du har bivirkninger av Ezetimib kan du redusere denne og bruker Praluent alene, men det å hindre at Kolesterolet tas opp fra tarmen .Dette kan du jo snakke med din fastlege om, slik at du får færrest mulig bivirkninger og samtidig at man når behandlingsmålet. Du kan med andre ord benytte Praluent uten Ezetimib, men effekten er ofte bedre om man kan benytte to ulike angrepspunkter for å redusere kolesterolet i blodet ditt.