Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hjerteinfarkt

Spørsmål

Mann 77 år. Hjerteinfarkt for 17 år siden. En morning jeg lå i senga ble jeg valen i begge hender og det ble vanskelig å finne en stilling med hendene uten å bli valen. Sto opp og spiste frokost og fikk prikking i hele kroppen og det føltes som livet rant ut av kroppen, akkurat som om blodet skulle forsvinne og jeg ble så slapp at jeg klarte ikke annet enn å sette meg i en god stol og der satt jeg til det gikk over etter 3-5 timer, kanskje litt kortere. Har tenkt på hva kunne dette ha vært og er det noe jeg må hensynta. Jeg skal kjøre langtur med bil om to uker, er det noe jeg skal tenke på i den anledning. Bruker følg. Medisiner, Atorvasratin Mylan 40 MG , Amlodipin Sandoz 5 MG. Acetylsalisylsyre Actavis 75 MG, Metoprolol Sandoz 100 MG.

Mann 77
Svar

Hei !

Du hadde hjerteinfarkt for 17 år siden. Du våknet en morgen av at du hadde fikk symptomer i begge hender og følte deg veldig slapp, slik at du måtte hvile i 3-5 timer. Du skal kjøre bil langt om to uker og spør om det er noe du skal ta hensyn til eller tenke på i den anledning.

Hva gjelder bilkjøring så er det slik at paragraf 21 i Vegtrafikkloven sier at "§ 21.1 Alminnelige plikter.

Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter".

Jeg har uthevet det som kan gjelde for deg.

Det er flere årsaker til at du kan ha hatt denne følelsen. Det kan være lavt blodtrykk eller det kan skyldes andre forhold som lavt blodsukker om man har diabetes eller andre sykdommer. Ut fra hva du skriver om hva du benytter av medisiner så har du behandling for hjerte/kar sykdom. Jeg synes at du bør gå til Fastlegen din og få utført en somatisk undersøkelse og eventuelt blodprøver. Du beskriver at du har hatt denne følelsen en gang, og jeg tror derfor at dette ikke behøver å bety at du har en somatisk lidelse, men det er viktig å få utelukket dette. Tilstander som kan gi en slik følelese er blant annet hjerteflimmer og forbigående for lite blod til hjernen (TIA), uten at jeg dermed sier at du har disse tilstandene . Lykke til !