Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Forkalkninger i halspulsåren

Spørsmål

Er 59 år, trimmer regelmessig, god form, røyker ikke, lett overvektig. Pga litt tungt å puste av og til, og en familiehistorie med hjerte/kar-sykdommer ble jeg henvist til hjertespesialist. Blodtrykk, hjerte, kolosterol (går på medisin) og andre prøver var helt fine bortsett fra at han ved hjelp av ultralyd så avleiringer/plakk i halspulsåren. Legen skrev ut Albyl-E, og forsikret meg om at det ikke var noen grunn til panikk. Han konkluderte med at tungpustetheten skyldes min astma-allergi (og det tror jeg på). I ettertid kom jeg på at jeg 3-4 uker tidligere hadde et tilfelle hvor jeg i 2-5 minutter hadde problemer med synet, litt vanskeligheter med å lese på PC'en min. Måtte anstrenge meg for å se bokstavene. Er det sannsynlig at dette var et TIA, og hvis ja vil videre behandling forløpe seg på en annen måte? Bør jeg kontakte fastlege igjen for å fortelle om dette? Finnes det overhodet ingen muligheter for operasjon/fjerning av plakket (gjerne i privat regi)? Lurer også på om jeg bør slutte å drikke kaffe fra kaffemaskin (hele bønner), drikker 3 kopper daglig.

Kvinne 59
Svar

Hei !

Du er 59 år og er god form. Du er lett overvektig. Du har en familiehistorie med hjerte/karsykdommer og ble derfor henvist til hjertespesialist. Der påviste man forkalkninger i halspulsåren, mens alt annet var fint. Du er litt tungpusten, og har astma. Det er derfor nærliggende å koble din astma til din tungpustenhet. Ditt spørsmål er om du har hatt TIA. Du hadde en periode på 2-5 minutter hvor du hadde vansker med å lese på din PC. Du måtte anstrenge deg for å se bokstavene. Siden du er 59 år, så er det også slik at du begynner å bli langsynt, og at du av den grunn kan ha vansker med å se bokstaver. Det kan også være andre forhold, som lys og intensitet på din dataskjerm. Et TIA anfall kan være vanskelig å merke, men man vil ofte merke det som en markant synsnedsettelse som gradvis blir bedre. Dette kalles for Amaurosis Fugax. Man kan ha andre symptomer som talevansker, nedsatt kraft i hendene eller beina, eller i ansiktsmotorikken . Dette kan man huske gjennom ordet : FAST, der F=Fjes Skjevt smil kan være symptom på hjerneslag, A= Arm, Lammelse i Arm kan være symptom på slag, S=språk, Man finner ikke ordene kan være symptom på hjerneslag, og T=Utydelig tale kan være symptom på hjerneslag. Om man har dette så er det viktig at man tar kontakt med lege umiddelbart. Ut fra det du skriver så tror jeg ikke at du har hatt et TIA anfall. For at man skal operere kalk i halspulsårene, og da i den "indre", a.carotis interna, så må forandringen gi en fortrengning av blodåren som er relativt høygradig, og symptomene må være på den siden som tilsvarer der man har kalkforandringene. Det vil si på høyre side om man har en venstresidig tranghet (stenose), eller symptomer fra synet på samme side som forandringen er. Jeg synes at du skal følge med på om du får slike forandringer i synet igjen, og da ta kontakt med fastlege. Du skriver ikke hvor mye kalk det var i halspulsåren din. Det er ikke uvanlig at man har kalkforandringer i din alder i halspulsåren. En operasjon på halspulsåren, har alltid en risiko både for slag og i verste fall død. Det er et lite inngrep, som kan gjøres i lokalbedøvelse, og mange fortrekker det for å kunne observere pasienten under operasjonen. Dette er derfor ikke  en operasjon man skal gjøre som en forebyggende operasjon. Det skal være en god grunn til at man gjør disse operasjonene.Det er ikke forskjell på indikasjoner i det private helsevesenet i forhold til det offentlige.  Hva gjelder inntak av kaffe, så er det slik at resultatene av hva og hvor mye kaffe man skal drikke varierer i forhold til utvikling av arteriosklerose. Mitt råd er at du skal drikke den kaffen som er best i moderate mengder.