Slik får du mer av det "gode kolesterolet"

Ikke alt kolesterol er dårlig: HDL, det "gode" kolesterolet, er bra for deg! Det fjerner nemlig det "dårlige" kolesterolet fra blodåreveggen din. Slik kan du få mer av det!

Kolesterol er en viktig bestanddel i cellemembranen hos mennesker og pattedyr.

Kolesterolet er et fettstoff, og kan derfor ikke være fritt i blodbanen, siden fett og vann ikke blander seg. Derfor er kolesterolpartiklene koblet til proteiner, de viktigste kalles HDL (high-density lipoprotein), LDL (low-density lipoprotein) og VLDL (very low density lipoprotein).

På denne måten blir kolesterolet vannløselig og kan fraktes rundt i blodbanen til de stedene hvor kroppen trenger slike byggesteiner. HDL er såkalt -godt- og LDL såkalt -dårlig- kolesterol. VLDL blir til LDL i blodstrømmen.

HDL hindrer åreforkalkning!
HDL-kolesterol (-godt kolesterol-) forhindrer på åreforkalkning ved å trekke kolesterol ut fra blodåreveggene, dette kolesterolet fjernes siden i leveren.

Det er derfor logisk at forholdet mellom LDL og HDL er avgjørende. Lave verdier av HDL og høye verdier av LDL er ugunstige, mens høye verdier av HDL og lave verdier av LDL er fordelaktig for kroppen.

Forholdet mellom totalkolesterol og HDL bør være under 4.

Kan jeg øke blodverdiene av godt kolesterol?
Det er viktig å gjøre livsstilsendringer før medikamenter tas i bruk. Slike endringer bør forsøkes i et halvt år før man vurderer medisinering. Enkelte pasienter bør imidlertid starte tidligere med kolesterolsenkende medisinering, dette gjelder spesielt pasienter med hjertesykdom. Disse bør likevel endre sin livsstil til et så sunt levesett som mulig.

Følgende tiltak vil øke mengden HDL i kroppen:

  • Jevnlig fysisk aktivitet
  • Vektreduksjon hvis man er overvektig
  • Røykeslutt
  • Moderat, jevnt alkoholforbruk.
    Dette er imidlertid omdiskutert, og på grunn av at alkohol har andre, negative helseeffekter anbefales ikke alkohol som middel for å øke HDL.
  • Medisiner. Nivået av HDL kan også økes ved hjelp av medikamenter. Dette gjelder medikamenter som nikotinsyre, gemfibrozil, østrogener og i mindre grad statiner.