Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Utvidelse av oppadstigende del av hovedpulsåre fra hjertet (Ascendens)

Spørsmål

Hei, mann 70 år, har en utvidelse av aorta ascendens - oppunder 46 mm - blir litt urolig av sånt. Bruker blodtrykksenkende - spørsmål er : Hva bør blodtrykket ligge på - for det har vel en innvirkning på blodåren? En generell beskrivelse av meg: Hadde et rimelig fysisk tungt arbeid frem til jeg var 50 år. Er ikke så spedlemmet, selvfølgelig kunne mye vært bedre, men stort sett er fysikken OK i hht. alder. Trimmer litt, går tur, bruker ergometersykkel - uansett er det vanskelig å få pulsen over 100 - og da er de siste 15 minutter på ergometersykkel i meget raskt tempo. Er det vanlig? Hvilepuls på 55-60.

Mann 70
Svar

Hei!

Du er 70 år og har en utvidelse av hovedpulsåren på 46 mm, og blir behandlet for høyt blodtrykk. Du spør om hva blodtrykket skal være hos deg. For det første er 46mm utvidelse av Aorta Ascendens ikke spesielt mye. Det er mer et tilfeldig funn. Man kontrollerer gjerne en slik utvidelse med hjerteekko eller en CT av hovedpulsåren. Man tar da gjerne CT av hele hovedpulsåren for å utelukke utvidelse i andre deler av hovedpulsåren. Når det gjelder hvorfor man får en slik utvidelse, så er  blodtrykk en faktorene, men det kan også være som en følge av en trang aortaklaff. Jeg regner med at du har blitt undersøkt for dette. Man tar gjerne en CT to år etter at man har oppdaget utvidelse og videre kontroller vil avgjøres ut fra svaret på denne undersøkelsen. Dersom det er uendret diameter, vil man kunne øke kontrollintervallet. Når man blir behandlet for høyt blodtrykk bør man tilstrebe at det systoliske trykket skal ligge ned mot 130 mmHgog det diastoliske ( undertrykket) under 80mmHg. Blodtrykket varierer gjennom døgnet, og av og til kan det være nyttig å ta et såkalt 24 timers trykk. 

Du skriver ikke hva for blodtrykksmedisin du bruker, men noen medikamenter reduserer yteevnen til hjertet ved enten å hemme yteevnen via det vi kaller beta reseptorer, eller ved å hemme kalsium opptak i hjertecellene. Disse legemidlene kan ha en innvirkning på pulsen. Hjertefrekvens og pulsøkning kan være vanskelig og krever det ofte større anstrengelser enn man tror for å øke hjertefrekvensen. Dersom du ikke benytter beta blokker eller calcium blokker, vil jeg anta at du er såpass godt trent at du ikke får en rask pulsøkning uten at du anstrenger deg hardere enn du gjør. Dersom du forøvrig er hjertefrisk kan du trygt anstrenge deg hardt.