Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

CT og Aortaaneurisme

Spørsmål

Kan en ut fra et enkelt CT-bilde av en aortaaneurisme anslå veksthastigheten på aneurismen?

Mann 66
Svar

For å vurdere utvidelse av hovedpulsåren (Aorta) så er det nødvendig å gjøre flere undersøkelser med tid i mellom. Man bør i størst mulig grad gjøre ultralyd undersøkelse, siden dette ikke utgjør en strålebelastning. Ultralyd er den valgte screening metode for aortaaneurismer.  Man må altså undersøke hovedpulsåren over tide for å kunne fastslå om den vokser. Man kan benytte både ultralyd av hovedpulsåren og CT- undersøkelser for å vise eventuell vekst.