CT og Aortaaneurisme

Spørsmål

Kan en ut fra et enkelt CT-bilde av en aortaaneurisme anslå veksthastigheten på aneurismen?

Mann 66
Svar

For å vurdere utvidelse av hovedpulsåren (Aorta) så er det nødvendig å gjøre flere undersøkelser med tid i mellom. Man bør i størst mulig grad gjøre ultralyd undersøkelse, siden dette ikke utgjør en strålebelastning. Ultralyd er den valgte screening metode for aortaaneurismer.  Man må altså undersøke hovedpulsåren over tide for å kunne fastslå om den vokser. Man kan benytte både ultralyd av hovedpulsåren og CT- undersøkelser for å vise eventuell vekst.