Er kolesterol farlig ?

Spørsmål

Høyt kolesterol - ung, sunn kvinne?

Jeg er en kvinne på 31 år. Jeg har fått målt et kolesterol på totalt 6,7 (for fire år siden var det 6,3). Det gode kolesterolet er på 1,7, det dårlige på 4,7. Jeg har et sunt kosthold med fisk 2-3 ganger i uka, lite mettet fett, frukt og grønnsaker hver dag, omega 3-tilskudd hver dag, trener aerobics 2 ganger i uka, går minst 30 minutter hver dag hurtig gange (inkludert til og fra jobb), pluss timesturer med barnevogn lørdag og søndag. Har aldri røkt, spiser lite salt (forsiktig med ferdigmat o.l.). Har en bestemor med angina pectoris, men hun er sprek og snart 90.

Problemet mitt er at jeg ikke ser at jeg kan endre livsstil i særlig grad for å senke kolesterolet. Skal jeg bruke Vita Pro-aktiv eller andre produkter?

Så leser jeg at en lege ved navn Uffe Ravnskov mener at høyt kolesterol ikke er farlig, det er en myte, mener han. Høyt kolesterol er bare farlig for unge og middelaldrende menn, ikke for kvinner. Tvert i mot lever kvinner med høyt kolesterol lenger fordi kolesterolet forhindrer infeksjoner (som har mener er årsak til innsnevringer i blodårene med påfølgende hjerteproblemer, altså ikke fettlag på innsiden av årene). Er hans meninger allment akseptert, eller er det sånn at seriøse leger himler med øynene over sånne oppfatninger? Jeg har aldri hørt om teorien hans før.

Jeg er i villrede!

Kvinne, 31 år

Svar

Hei og takk for et meget spennende og interessant spørsmål.

Du tråkker rett i et medisinskfaglig "minefelt", og da blir det alltid spennende !

Når det gjelder kolesterol, som med de fleste andre "medisinske sannheter", så er det slik at kunnskapene endres med tiden, etterhvert som man får ny viten basert på nye vitenskapelige undersøkelser mv. Mao. det som gjaldt i går gjelder ikke i morgen.
Og dette tempoet går bare stadig fortere !

F.eks. trodde man før at å spise kolesterol var "farlig" fordi man trodde det økte kolesterolet, og denne myten henger fremdeles igjen, både hos befolkningen og hos endel leger, til tross for at det mange år siden man har fått avklart at det faktisk ikke er slik.

Man har vært opptatt av kolesterol i en årrekke, pga dets sammenheng med åreforkalkning, såkalt aterosklerose, som igjen er det som kan føre til hjertesykdom m.v. Men de senere årene har fokus på åreforkalkning glidd mer og mer over i retning av at dette er en betennelsestilstand i åreveggen, hvor betennelsesprosessen (og en lang lang rekke andre faktorer, bl.a. antioksydanter) er av større betydning enn selve kolesterolmengden i blodet.

Når det gjelder legers faglige oppfatning av farligheten og viktigheten av kolesterol, så kan man se for seg en skala hvor man har "ekstreme" synspunkter i begge ender, fra de mest konservative til de mest "nytenkende" som den legen du nevner. Hans oppfatning av dette, er ikke alment akseptert blant leger flest, og ikke den "offisielt gjeldende oppfatning" av temaet. La det være helt klart. Men det er med det ikke sagt at han tar feil.
For fasiten er det ingen som sitter med faktisk, og den endres som sagt jevnlig.

Det finnes talløse eksempler på det samme opp gjennom medisinens historie:
Dr Semmelweis foreslo på 1700-tallet (tror jeg) at leger burde vaske hendene etter obduksjoner og operasjoner, før han/hun skulle ta imot barn som ble født, fordi han mente han hadde tall som tydet på at en slik håndvask satte ned barselsdødeligheten. Semmelweis ble hånet, latterliggjort og utstøtt av legestanden og hans tanker og metoder ble ikke akseptert før lenge etter hans død.
I de første tiårene av 1900-tallet anbefalte norske leger sigarett-røyking mot en rekke lidelser "svakhet", astma osv osv. Etterhvert begynte man å se at dette ikke var noe godt råd. Så kom noen tiår hvor det var lite fokus på røyking ifra helsevesenet, og du vet selv hvordan det er nå. Dette har også endret seg dramatisk, og man har hele tiden gitt råd etter beste evne og ut fra de kunnskaper man har sittet med.

Det jeg mener å si med overnevnte, er at siste ord om kolesterolets betydning for hjertekarsykdommer er neppe sagt, og at vi har mye spennende forskning og viten i vente.
Men at Ravnskogs tanker om kolesterol ikke representerer de rådende offisielle anbefalinger og oppfatninger, er ihvertfall klart.

Det stort sett alle er enige om, er følgende:
Det er viktigere med hva slags "profil" du har på kolesterolet ditt, enn selve totalmengden kolesterol.
Med profil så menes hvor mye du har av det gode kolesterolet HDL og det dårlige LDL, i forhold til totalkolesterolet.
Det ideelle er at minimum 25% av kolesterolet utgjøres av det gode kolesterolet HDL. Og det har du: 1,7 utgjør 25,3% av ditt totalkolesterol på 6,7. Det beskytter mot hjertekarsykdommer.
Ditt dårlige kolesterol (LDL) er 4,7 og det er "for høyt" i forhold til det anbefalte. Men så er det ikke så enkelt at det er bare hvor mye LDL man har, som gir økt sjanse for hjertekarsykdommer, men det er det såkalte "oksyderte LDL" som gir økt sjanse for åreforkalkning og hjertesykdommer. Dette måler man ikke, men det betyr at hvis man har noe høyt LDL slik du har, så er dette mindre skadelig og kanskje ikke så skadelig i det hele tatt, dersom man har et høyt inntak av antioksydanter, som hindrer disse LDL-partiklene i å oksyderes (oksydering = "harksning")

Hvor uheldig noe forhøyet kolesterol er, avhenger også særdeles mye av pasientens "risikoprofil" forøvrig. Dvs at for en person med eksakt dine kolesterolverdier som i tillegg røyker, ikke mosjonerer, spiser usunt, er overvektig og har diabetes og høyt blodtrykk, så er det vesentlig mer uheldig med de kolesterolverdiene enn for en person som deg som ikke har andre risikofaktorer i tillegg. Akkurat dette er veldig vesentlig, når man skal vurdere individuelt om en persons kolesterolverdier bør senkes, eller om vedkommende etter alt å dømme kan leve meget vel og (like lenge) med sine noe forhøyede kolesterolverdier sammenlignet med evt lavere kolesterolverdier.

Der finnes beregningsmodeller / "kalkulatorer" som kan beregne ut fra store statistiske tall, hvor uheldig forhøyede kolesterolverdier er for den enkelte. I disse legge man inn de andre aktuelle variabler, slik som røyking, høyt blodtrykk, alder m.v., og ender opp med et tall for pasientens såkalte risikoscore, som er et relativt tall.
For en helt frisk kvinne på 31 år, uten andre risikofaktorer, men med 6,7 i kolesterol, så vil denne kvinnen ha en risikoscore på 3. Den gjennomsnittlige risikoscore for denne aldersgruppen er 12. Man er mao. i såkalt lavrisikogruppe.
Hadde du røykt i tillegg, og ellers alt likt, så hadde du hatt en risikoscore på 17, dvs høyere enn gjennomsnittet og du ville være i risikogruppe "høy".
Hvis en 31-år gammel frisk kvinne med 6,7 i kolesterol og ellers ingen risikofaktorer, senker sitt kolesterol til det "anbefalte" 5, så endrer du "risikoscoren" fra 3 til 2. Altså svært lav risikoscore uansett.
Mao., ut fra alt jeg vet, av både opplest og vedtatt medisinsk kunnskap
og samtidig tatt i betraktning det man tror medisinen begynner å vite noe mer om etterhvert om kolesterol, så ville jeg ikke vært særlig bekymret for disse kolesterolverdiene dine, og heller fokusert på å opprettholde din sunne livsstil, som er av langt større verdi enn å evt skulle finjustere ned disse kolesterolverdiene.
Men det er altså en individuell vurdering, og må ikke tolkes dithen at 6,7 i kolesterol er "greit for alle", langt derifra !

Noe av det Ravnskov sier er alment akseptert og kjent:
Kolesterol er et viktig og nyttig stoff i kroppen, og har en lang rekke svært viktige fysiologiske funksjoner. Det har en rekke effekter i cellemembranene, og regulerer celleoverflatens mange og kompliserte funksjoner, det er "byggestoff" for en lang rekke hormoner, dvs kolesterol omdannes til kjønnshormoner m.v.
Og svært lave kolesterolverdier øker statistisk sjansen for f.eks. kreft, det er et statistisk faktum, uten at man kan si noe helt sikkert om årsakssammenhenger. Men mange tenker at det har med kolesterolet viktige funksjoner i celleoverflaten å gjøre.

Hvis du er meget interessert i dette med fett og kolesterol, vil jeg anbefale deg den beste boken jeg vet om dette temaet, en koloss som heter "Fats that heals, fats that kills" av Udo Erasmus. De har den i større bokhandlere, og du kan i alle fall få bestilt den. Dette er kjempespennende stoff, som du garantert bare blir mer interessert i jo mer du setter deg inn i det.

Håper med dette å ha besvart endel av det du lurte på, og kanskje også i beste fall pirret nysjerrigheten din, for dette er veldig spennende !

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 289,-