Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Infertilitet, mulig endometriose

Spørsmål

Hei! Jeg ble nettopp 39. Jeg ble sammen med kjæresten min da jeg ble 36, men har strevd med å bli gravid. Vi har hatt to mislykkede IVF-forsøk og er i gang med det tredje. Jeg hadde en laparoskopi ved Ullevål (april i fjor), og fikk en beroligende beskjed om at det ikke var funnet endometriose. Ultralyd i slutten av mai viste ingenting unormalt. Men da jeg kom til Rikshospitalet i august for uttak oppdaget de et endometriom på venstre eggstokk (litt over 2 cm). Jeg har fått forskjellige tilbakemeldinger fra leger på dette funnet. En lege trodde cysten må ha ligget skjult "inni" eggstokken. Noen tror endometriosen må ha vært minimal eller ikke-eksisterende før sommeren, andre at den har vært i kroppen lenge; noen sier det er positivt at det ikke er flere funn, andre antyder at de ikke kan ha sett godt nok etter under laparoskopien, siden endometriose sjelden er bare ett sted. Når jeg søker på nettet ser det ut som om endometriomer er et tegn på fremskreden/dyp endometriose, men kan dette stemme med at de ikke fant noe i april? Hva tenker du om min endo-status? Jeg har ønsket meg barn sterkt i ti-femten år, og satt og gråt på kontoret til min erfarne, velansatte gynekolog da jeg var 34, fordi jeg var redd for aldring. Hun målte AMH og FSH og sa at funnene var normale og at jeg ikke trengte å tenke at det hastet. Da jeg kom tilbake etter at vi hadde forsøkt i ni måneder, litt før 38-årsdagen, for å be om hjelp, satte hun meg på letrozol i flere måneder i stedet for å sende meg til IVF. Jeg tenkte det var best å følge anbefalingen til legen som satt på prøvene mine. Nå som jeg vet mer om hvor mye alder har å si, uavhengig av AMH/FSH, er jeg fortvilet over ikke å bli sendt videre før. Hun sier det var fordi jeg hadde hatt to kjemiske grav., og at hun trodde vi ville lykkes. Men for min del er tilliten svekket. Hvordan skal jeg forholde meg til dette? Har AMH 8 og FSH 6,3. Får ut få egg under IVF og bare halvparten er blitt befruktet, men kvalit. har vært ganske god.

Kvinne 39
Svar

  

Jeg prøver å sette opp begivenhetene i følgende rekkefølge:

  • 2014: 34 år Vurdert av gynekolog med AMH og FSH, normale forhold, ingen grunn til hast.
  • 2017:  37 år Dere starter forsøk på å oppnå graviditet
  • 2018:  38 år Har ikke oppnådd resultat etter 9 måneders forsøk
  • Behandlet forsøksvist med letrozol i ‘flere måneder’
  • April 2018:  Laparoskopi Ullevål: negativ, endometriose ikke påvist
  • Mai 2019: ultralyd negativ
  • August 2019: påvist mulig endometriom 2 cm
  • Hatt to IVF-forsøk
  • Desember 2019: 39 år i gang med 3. IVF-forsøk

Du stiller konkrete spørsmål som jeg skal forsøke å besvare:


Hva tenker du om min endo-status? 

Man kan i realiteten ikke stille diagnosen endometriose ved ultralyd, men få mistanke om at det kan foreligge endometriom (endometriosecyste). Det kan like gjerne være blødning i en eggstokk, noe som kan skje etter eggløsning. Endometriose kan oppstå når som helst og kanskje kan stimulasjonen ved IVF stimulere minimale endometrioseforandringer til å presentere seg som en cyste? Små endometrioseforandringer (f.eks. 2 cm) er absolutt ikke tegn på avansert endometriose, det utvikler seg ikke fort, og det ble ikke sett ved laparoskopien som ble foretatt ved Ullevål i april 2018.

Endometriose er ikke uforenlig med spontan graviditet, 60-70% har ’normal’ fruktbarhet. En oppfølgingsstudie fra Trondheim viste at 75% av de som hadde infertilitet assosiert med endometriose ble gravide, enten spontant eller ved assistert befruktning. 

Du er nå i behandling med IVF som også ved tilstedeværelse av endometriose er det beste behandlingstilbudet. Ved endometriomer over 5 cm, kan man overveie operasjon for å lette tilgangen ved IVF, men ellers utfører man ikke kirurgi da det kan gå ut over det man betegner ‘ovarial reserve’.

Så mine tanker er at evt ‘endo-status’ ikke har betydning for videre behandling. Jeg må tilføye at hormonell behandling av endometriose ikke fremmer fruktbarheten, men forsinker mulighet for graviditet.


Hvordan skal jeg forholde meg til dette? (behandlingen du har hatt)

For noen år siden hadde vi stor optimisme mht. bruken av AMH for å vurdere fremtidig fruktbarhet, men ble skuffet. Så i dag brukes AMH stort sett bare til å vurdere hvordan IVF-behandlingen skal styres (se vedlagte informasjon fra Hormonlab, Aker). Behandling med letrozol (eller pergotime) diskuteres, men det er ganske vanlig å forsøke i noen måneder.


Det viktigste moment for at det ikke har lyktes for deg å bli gravid er nok så sikkert din alder. Ved alder på 39 år er den månedlige sjanse for vellykket, spontan graviditet ca. 10 %. Det skyldes sannsynligvis aldring av eggene, AMH sier ikke noe om egg-kvaliteten. Det at bare halvparten av dine egg blir befruktet, kan være tegn på redusert kvalitet på noen av eggene. Jeg går ut fra at sædkvaliteten er i orden? Du er nå i gang med 3.IVF forsøk (og siste i offentlig regi?) Jeg har sett mange eksempler på at kvinner i din alder, etter mislykket IVF og noen ganger med meget lav AMH, blir spontant gravide. Sannsynligvis fordi et godt egg løsner, så noen ganger er naturen bedre enn vitenskapen.

Så mitt råd er å glemme alt om mulig endometriose som ikke har betydning for videre behandling. Hvis det ikke blir flere IVF-forsøk, så vil du fortsatt ha mulighet for spontan graviditet. Ikke gi opp.

Vennlig hilsen Mette


Fra Aker Hormonlaboratorium:

Analyse av AMH kan brukes til å predikere ovarial respons på hormonstimulering i forbindelse med assistert befruktning (IVF-behandling). Måling av AMH kan gi en indikasjon på ovarial reserve, men en kan ikke vurdere fertilitet eller sannsynliggjøre mulighet for å bli gravid ut fra måling av AMH alene.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-