Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Østrogenmangel?

Spørsmål

Hei. Jeg er 38 år og kroppen min har ikke spilt på lag de to siste årene. Jeg har mistet energi, føler meg deprimert og overveldet, fått dårligere hukommelse. Har trent mye i alle år, men nå har treningen begynt å tappe meg for energi, noe det ikke har gjort tidligere. Hverdagen min er ikke holdbar slik jeg har det nå. Jobber på barneskole og har eget barn på snart 4 år som jeg snart ikke har ork til å håndtere. Trodde først jeg var utbrent, men det siste året har jeg hatt symptomer på overgangsalder. Har tidvis mye nattesvetting og menstruasjonen har endret seg med å komme hyppigere og det er mer koagulert blod. Har også lagt på meg noen kilo rundt magen og fått mer væske i kroppen. Prøvene viser at FSH ligger på 5 og s-østradiol på under 0,037. FSH viser vel at jeg ikke er i en overgangsalder, men er østrogenet for lavt og kan det være årsaken til mine problemer? Og er det noe jeg kan gjøre med dette? Jeg har hatt blodpropp tidligere og har APC resistens.

Kvinne 38
Svar

  

De første tegn på overgangsalder kan komme mange år før det helt stopper opp med menstruasjonene ved menopausen. Kortere sykluser kan være første tegn på begynnende overgangsalder, men vi regner først med at det har startet når en menstruasjon er kommet en uke eller mer forsinket. I årene (3-5 år?) før menopausen kan det være store svingninger i hormonnivået, så en enkelt hormonprøve sier ikke så mye. Du har tatt en hormontest, og jeg gjetter at den er tatt tidlig i syklus (dag 3?) Da bør FSH være under 10 og østradiol under (!)  0,220, så jeg vurderer dine prøver som normale. Hvis prøven var tatt midt i syklus ville østradiol sikkert være ganske mye høyere.

Jeg synes at det mer skal fokuseres på ditt stoffskifte. Mange av dine symptomer kan peke på at stoffskiftet er for lavt. Tretthet, mindre fyisk aktivitet, vektøking og rikeligere blødninger kan være assosiert med lavt stoffskifte. Jeg synes at du skal snakke med din fastlege om doseringen av tyroxin. I en periode kan du jo bare øke dosen til den du tidligere har hatt?

Du beskriver at du har blødning med koagler. Det er ikke tegn på overgangsalder, men at det kan være forandringer som muskelknuter i livmoren som medfører rikeligere blødning. Er blodprosenten sjekket? Bør du evt. henvises til gynekolog?

Jeg vil ikke uten videre forslå deg østrogenbehandling så lenge du har ‘normal menstruasjonssyklus’. Dessuten har du forhold som gjør at man er skeptisk til hormonbehandling i og med at du har hatt blodpropp og har APC-resistens. Det skal meget sterkt grunn til å sette deg på østrogen (plaster kunne kanskje forsøkes), så det vil jeg ikke anbefale.

Til dine spørsmål:

· FSH viser vel at jeg ikke er i en overgangsalder, men er østrogenet for lavt og kan det være årsaken til mine problemer? Svar: med beskrivelse av dine blødninger antar jeg at østrogennivået er normalt, og at det lave østradiol-nivå skyldes at prøven er tatt tidlig i syklus?

· Og er det noe jeg kan gjøre med dette? Jeg har hatt blodpropp tidligere og har APC resistens. Svar: Du kan evt. få målt østradiol midt i syklus (dag 14) for å bli overbevist om at nivået er normalt.

Så ta kontakt med fastlegen og få en grundig gjennomgang. 

Vennlig hilsen Mette