Overgangsalderen - hva skjer i kroppen?

I denne artikkelen får du vite mer om hva som skjer med kvinnekroppen i overgangsalderen - og hvorfor det skjer.

-Kjært- barn har mange navn. Menopause, overgangsalder, klimakteriet. Disse navnene beskriver et viktig skille i en kvinnes liv; overgangen fra fruktbar til ikke-fruktbar alder. Overgangsalderen er perioden før menopause, menopause er den tilstanden man kommer i når eggløsning har opphørt og overgangsalderen er over.

Overgangsalderen er ikke et nødvendigvis et -kjært barn-. Mange kvinner gruer seg til denne perioden, de føler at de vil bli lite tiltrekkende, ensomme, ubrukelige og hjelpeløse. Andre kvinner gleder seg til å bli kvitt PMS, menstruasjon og få mer frihet. Heldigvis tilpasser de aller fleste kvinner seg den nye situasjonen, og lever godt og har god helse gjennom forandringene.

Gjennomsnittlig alder for å nå menopause er 51 år. Imidlertid kan overgangsalderen starte tidlig, noen ganger så tidlig som ved 35 års-alderen. Når man menopause før fylte 40 år kalles tilstanden prematur menopause. Kvinner som røyker kommer gjennomsnittlig to år tidligere i overgangsalderen enn sine medsøstre som ikke røyker. Arv har betydning for når du kommer i overgangsalderen (hvor gammel var moren din?). For øvrig følger hver kvinne sitt eget skjema, og når man kommer til menopausen varierer mye fra kvinne til kvinne. Prosessen påvirkes ikke av graviditeter, amming, høyde, vekt eller menstruasjonsmønster.

Overgangsalder - symptomer

Ferdig programmert fra fødselen? Det er ingen som vet helt sikkert hvorfor overgangsalderen oppstår, men en sviktende modning av eggceller og en redusert produksjon av kjønnshormoner er årsaken til at symptomene dukker opp. Dette er vanligvis en gradvis prosess, og skyldes muligens at eggstokkene rett og slett ikke har kapasitet til å modne flere egg. Fordi prosessen i eggstokkene går gradvis, kommer også symptomene gradvis. Enkelte kvinner får fjernet sine eggstokker kirurgisk av ulike grunner, og da oppstår en umiddelbar menopause, med symptomer så å si umiddelbart.

I overgangsalderen svinger hormonproduksjonen i kroppen, spesielt av østrogen og progesteron. Forandringene i kroppen kan gi rent fysiske symptomer, men kan også påvirke kvinnens følelsesliv og mentale tilstand. Andre forandringer i livet som finner sted i denne perioden kan også påvirke kvinnens symptomer.

Kvinner som har nådd menopause har østrogennivåer på omtrent en tiendedel av det de hadde før overgangsalderen, og nesten ikke progesteron. De lave nivåene av østrogen som fortsatt finnes i kroppen produseres av binyrene og fettceller. Bruker man hormonerstatning dobler man østrogennivåene, og man kommer derfor aldri opp på nivåer som før overgangsalderen igjen.

..og hvilke plager kan du forvente? Hovedtegnet på at du nærmer deg overgangsalderen er at menstruasjonen blir mer og mer uregelmessig. Andre symptomer kan være hetetokter, problemer med konsentrasjonen, endringer i seksuallysten, svetting, hodepine, hyppig vannlating, søvnproblemer, tørrhet i skjeden, nattesvette, humørendringer. Slike symptomer kan komme alene eller flere om gangen. Plagene kan være svært frustrerende, og det er ikke alltid like lett å kjenne dem igjen som overgangsplager.

Overgangsalderen kan også påvirkes av at barna flytter hjemmefra, skilsmisse, endret selvbilde og kroppsbilde, tap av venner eller jobb, frykt for å bli gammel eller ansvar for gamle foreldre. Totalt kan symptomene gjøre kvinnen frustrert og nedfor, og det er viktig at man innser at dette er naturlige forandringer med kroppen som ikke er farlige. 10-15 % av amerikanske kvinner får ingen symptomer i overgangsalderen, men like mange får plager som i en periode er invalidiserende og hindrer dem i å leve livet sitt normalt eller være i jobb som før.

Noen kvinner har overgangsplager i et par år, mens andre kan være plaget så lenge som 10-12 år. De fleste plagene er forbigående, men tørr skjede og endringer i seksuallyst kan vare også etter at kvinnen har nådd menopause.

Selv om fruktbarheten synker gradvis i overgangsalderen er kvinnen ikke uten evne til å bli gravid, og det er viktig å bruke prevensjon også i denne perioden. I samtale med fastlegen kan kvinnen kan komme frem til den mest fornuftige og praktiske prevensjonsmetoden i overgangsalderen.

Hetetokter, nattesvette og beinskjørhet Hetetokter er bølger av varme som kan vare i et halvt minutt til 5 minutter. Raske endringer i hormonnivået i blodet er trolig forklaringen på at slike symptomer oppstår, og 75 % av kvinner i overgangsalderen opplever disse plagene. Kommer hetetoktene om natten oppleves det som anfall av nattesvette. Halvparten av kvinnene har et slikt anfall hvert døgn, 20 av 100 har det flere ganger i døgnet.

Osteoporose eller beinskjørhet er en langtidseffekt av et lavt østrogennivå. Selv om beintapet kan begynne ved 30-årsalderen vil kvinner i overgangsalder og i menopause miste beinmasse hvert år og dette kan føre til beinbrudd og plager fra skjelettet.

Du skal sannsynligvis leve en tredjedel av livet ditt etter overgangsalderen. Er du forberedt på forandringene vil du få mer ut av denne perioden og du vil kanskje takle plagene bedre.

Gjennomlest 31.07.06 av: Cecilie Arentz-Hansen, lege

Kilder: -Rud T, Moen MH, Seeberg T (red.). Klimakteriehåndboken. Gyldendal Akademisk, 2004.