Svie, kløe og brenning nedentil

Spørsmål

Hei. Jeg er en kvinne på 54 år som de siste par år har vært plaget med tiltagende kløe, svie og brennende følelse i underlivet, rundt skjede og endetarm. Smerter i åpningen ved samleie, ofte kløe rundt anus og enkelte ganger smertefullt å sykle. Har brukt Vagifem 10 i et år og gynekolog foreslo dobbel dose. Ble ikke bedre utenfor skjeden og ny gynekolog mente slimhinnene i skjede var bra, men kunne se små sår og fortykket hud mellom skjede og anus og rundt anus, og tok prøver som avkreftet Lichen, men viste tegn til kronisk betennelse. Jeg brukte Betnovat med chinoform i 4 uker og ble raskt lindret, men ved nedtrapping kom symptomene svært raskt tilbake. Kan betennelse oppstå som en følge av lavt østrogennivå, og kan bruk av østrogensalve være gunstig (i tillegg til vagifem stikkpiller) for å bedre huden utvendig, eller bør jeg heller oppsøke hudlege for hjelp? Kan det være en kombinasjon av lavt østrogen og reaksjoner på vaskemiddel feks eller kan det være noe jeg spiser siden jeg merker at jeg svir om jeg spiser appelsin feks?
Takk for svar.

Svar

Hei og takk for brevet ditt. Slik du skriver forstår jeg deg dithen at plagene i det store og hele kommer fra de helt ytre slimhinnestrukturer og den huden som ligge i umiddelbar nærhet til disse. Du skriver videre at en prøve avkreftet lichen og jeg formoder at denne prøven var en biopsi, dvs. en liten hudbit som ble sendt til pathologisk diagnostikk. Betegnelsen lichen er som oftest det første ordet i en diagnose som er sammensatt av flere ord, som lichen sclerosus et atroficus, lichen ruber, lichen simplex med videre. Og da er vi over i hudsykdommenes mangfoldighet og ikke sjelden diagnostikk som kaller på en som har erfaring i faget. Spesielt gjelder dette nedentil hvor overflatene er forholdsvis små og ikke alltid enkelt tilgjengelige verken for pasient eller lege.

Det faktum at steroidkremen betnovat tilsatt det antibakterielle middelet chinoform hadde god effekt så lenge du brukte kremen taler for at det foreligger en inflammasjon, dvs. en tilstand som er fremkalt av noe;- en hudsykdom eller annen type innvirkning som forårsaker en inflammatorisk prossess, dvs. en igangsettelse av en reaksjon fra hudens side som gir plager, slik du beskriver. Biopsisvaret som anga kronisk betennelse konfirmerer for så vidt denne antagelse. Her er det viktig at det stilles en diagnose for på den måten å kunne forskrive en behandling som har varig effekt på tilstanden. Ikke sjelden må en biopsi gjentas der hvor biopsisvaret ikke gir en entydig diagnose. Å nærme seg noen diagnose i dette svaret er ikke mulig da det foreligger en rekke tilstander som kan gi symptomer som de du beskriver. Jeg tror ikke du bør begynne med østrogenkrem før en hudspesialist har undersøkt deg. Du spør om vaskemidler eller noe du spiser kan være medvirkende faktorer som eventuelt kan forklare noe av dette og av og til er jo det riktig, spesielt når man vet noe om hva som tidligere kan ha foreligget i form av hud- og slimhinneplager fra andre steder på kroppen, samt familiære disposisjoner. Eventuell sammenheng mellom akkurat dette og lavt østrogennivå er imidlertid uklart.

Du kommer derfor ikke utenom en henvisning til en spesialist i hudsykdommer. Landets hudleger har ikke sjelden nokså lange ventelister, men hvis du bor i en av de større byene kan ventetiden være betydelig kortere hos de privatpraktiserende spesialistene. God bedring og lykke til !