Stein Leventhal syndrom - hva er det?

Spørsmål

Jeg har sykdommen Stein Levental (PCO).Hva er egentlig det?

Kvinne, 31 år

Svar

Stein Leventhal ar en tysk gynekolog, som beskrev en tilstand hos kvinner med sammensatte symptomer og tegn bestående i manglende eggløsninger/menstruasjon, overvekt, øket hårvekst og infertilitet. I dag betegnes dette som PCOS PolyCystisk OvarieSyndrom. Vi vet egentlig ikke grunnen til dette, men et gjennomgående funn er mange små follikler (cyster) i eggstokkene. "Veggen" rundt (kapselen) er fortykket, og dette gjør at eggløsningene blir sjeldnere eller opphører.
De som er overvektige, kan ha risiko for utvikling av sukkersyke (diabetes 2) og høyt blodtrykk. Vektreduksjon bedrer alltid tilstanden.