Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Østrogenmangel

Spørsmål

Har siden 14-års alder vært plaget av flere litt "diffuse" symptomer, som særlig de siste 10 årene har gått ut over livskvalitet. Sykehistorien er preget av det jeg har forstått som hormonrelaterte plager: Nedstemthet begynte rundt 14 års alder. Grunnet akne begynte jeg på p-piller ca ved 16 års alder. Fikk da migrene, besvimelser og vektoppgang som vedvarte frem til godt opp i 20-årene, frem til jeg sluttet på p-piller. Etter dette tok det flere år før menstruasjonen kom tilbake, da uregelmessig. Kan gå mndr. (og år) mellom hver mens. Var hos gynekolog i fjor og ble anbefalt hormonprep. pga. lave hormonnivåer, men vegret meg på bakgrunn av tidligere erfaring som beskrevet. Var hos lege nylig, blodprøver viste stoffskiftehormoner lavere enn normalnivå, men kontrollprøve var innenfor normalomr. Symptomer: - Nedstemthet, ser i perioder veldig svart på livet. Isolasjon, irritasjon, gråtetokter. - Lite energi, ekstrem slitenhet, søvnforstyrrelser (sen innsovning, våkner tidlig) - Ofte forkjølet, vondt i halsen - Fått veldig tynt hår - Kalde hender og føtter - Reagerer lett på belastning, mister f.eks. menstr. om jeg jogger moderat - halsbrann/sure oppstøt og irritabel tarm - Diare som "normalen" - Tørre og irriterte øyne (må bytte linser flere x dagen), dårligere syn - ofte vann i kroppen og hevelser rundt mage og øyne - hodepine (noen ganger med kvalme) - Tørste, står opp for å drikke etter leggetid - klosset og distre, i perioder vanskelig å konsentrere seg Har få høye krav/belastninger i hverdagen, men tenker og grubler en del. Lege foreslår henv. til psykolog. Plagene påvirker trivsel og sosialt liv i høy grad, men fungerer greit i jobb. Jeg kan også ha ca 1 god uke ila 1 mnd. med mer energi, hvor jeg ser lysere på livet og har mindre fysiske plager. Jeg har forståelse for koblingen mellom psyke og kropp, men kan dette være "bare" r/t grubling? Er det hensikt i å undersøke videre somatisk? Har lav trivsel, men klarer å fungere. Takk!

Kvinne 30
Svar

  

Det du ønsker svar på er vel om det er dine psykiske problemer som er årsak til dine menstruasjonsforstyrrelser eller omvendt? Du brukte p-piller i mer enn 5 år pga akne, men etter du sluttet har du ikke hatt normale menstruasjoner. Det kan gå måneder/år mellom blødningene. Det er påvist lave hormonverdier, men du er redd for hormonbehandling. Du beskriver mange symptomer som ikke peker på noen bestemt årsak, men det kommer klart frem at du ikke er i god form. Det har vært mistanke om lavt stoffskifte, men siste utredning viste normale forhold.

Dessverre har jeg ikke svar på dine hormonprøver, for det er avgjørende for å finne årsaken, men det er klart at du har lavt østrogennivå og anbefales tilskudd. Du har dårlig erfaring med p-piller, men det er ikke det man vil behandle deg med. Man vil gi deg samme behandling som gis i overgangsalderen. Det er en behandling som består at østradiol som er det naturlige østrogen som er lavt hos deg (ikke det sterke ethinyløstradiol som er i p-piller), og du må i tillegg ha et hormon som betegnes ‘gestagen’ for å beskytte livmoren mot uønsket effekt av østrogen. Behandlingen er altså forskjellig fra p-pille, så du kan ikke regne med tilsvarende bivirkninger. 

Jeg vil anbefale deg et hormonplaster som inneholder østradiol og et gestagen. Da får du tilført østrogen på en gunstig måte ved at det går rett inn gjennom huden til blodet. Det vil gi deg månedlige blødninger. Østrogen kan hjelpe på noen av dine symptomer (søvn, energi, nedstemthet, tørre øyne), og det har gunstig effekt på skjelett og hjerte-kar systemet. Uten østrogentilførsel vil du med årene ha økt risiko for benskjørhet, hjerte-kar sykdommer som hjerteinfarkt og kanskje økt risiko for demens. Så østrogen anbefales sterkt av mange grunner. Du vil merke effekt i løpet av en ukes tid.

Jeg vil anbefale at du henvises til gynekolog som kan følge opp din behandling.

Med hensyn til stoffskiftet, så er det ikke mitt spesialfelt, men jeg synes at det skal følges opp, for tretthet, vannansamling, tynt hår er symptomer ved lavt stoffskifte.

Vennlig hilsen Mette