Østrogenbehandling

Spørsmål

Jeg bruker 0,5 tablett novofem for hetetokter i forbindelse med overgangsalderen. Jeg vil ikke ha blødninger så jeg tar bare de røde og ikke de hvite tablettene . Det er ikke noe fare forbundet med det? Jeg får ikke for mye av noe stoff i kroppen av det.

Jeg er også vært helt utafor etter at overgangsalderen satte in for 2 år siden. Konstant sliten, lei meg. Har mye angst ( har vært plaget med det før men nå er det mye verre) så sliten av å ha det sånn. Ser ingen utsikter til hvordan livet skal bli.

Svar

Hei.

Hver rød tablett inneholder østrogen (østradiol 1 mg), og hver hvit tablett inneholder samme mengden østrogen (østradiol 1 mg) og i tillegg et annet hormon progestagen (noretisteronacetat 1 mg)

De hvite tablettene reduserer sterkt risikoen for "østrogenindusert endometriehyperplasi", dvs at slimhinnen i livmoren blir overstimulert og oppsvulmet av østrogen. Langtidsbehandling med østrogener alene (altså de røde tablettene og aldri hvite) øker risikoen for slik endometriehyperplasi og også for kreft i livmoren. Det er derfor man skal ta de hvite tablettene også, 12 dager av gangen. Det hindrer denne økte risikoen for kreft og overstimulert slimhinne i livmoren som man får når en bruker kontinuerlig østrogen.

De røde og de hvite tablettene inneholder like mye østrogen, så du får ikke mer østrogen (eller noe annet) i kroppen ved å ikke bruke de hvite, slik du spør om.

Dette er generelle råd og retningslinjer for dette. Diskuter det også med legen din, så får du en individuell vurdering av dette.
Ha det bra.